Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Arkisto Uutiset 2014

Joulukuu

Joulu

24

Puheenjohtajan joulutervehdys

24.12.2014 13:30

Haluan kiittää Teitä kaikkia jotka osallistuitte uuden hallin pystyttämiseen. Ei ollutkaan mikään yhden viikon homma, mutta nyt me olemmekin jo ammattilaisia tässä asiassa. Oli mukavaa olla talkoissa mukana ja tutustua seuran jäseniin.

Lue koko viesti...

Meidän oman kylän harjoittelu­olo­suhteet ovat paran­tuneet huimasti Legiruksen rakennuttaman hallin myötä. Legiruksen toiminnasta meillä jokaisella on erilaisia mieli­piteitä. Minä itse näen yhteis­työn erittäin tärkeänä. Yhteis­työn tärkeimmät kivi­jalat ovat avoin mieli ja sosi­aaliset kommuni­kaatio­taidot.

Uskon uuden hallin myötä parantuneiden olo­suhteiden tuovan Korson Pallo­seuraan paluu­muuttajia ja kasvattavan positiivista kiinnostusta seuraamme kohtaan.

Yhteistyö Legiruksen kanssa mahdollistaa sekä jalka­pallon harrastamisen, että tavoit­teellisen kilpailu­toiminnan. Voimme rakentaa joustavan pelaaja­polun junioreista aikuisiin asti. Korson Pallo­seuralle tämä on nimenomaan mahdollisuus.

KOPSEn rooli kasvattaja­seurana on entistä tärkeämpää. Korson Pallo­seuran nuorilla, into­himoisesti ja tavoit­teellisesti jalka­palloon suhtautuvilla junioreilla on erin­omaiset mahdollisuudet kehittyä ja jatkaa kilpa­toimintaa omalla kylällä. Jalka­palloa puhtaasti harrastus­pohjalta pelailevilla on vastaavasti yhtäläiset mahdolli­suudet harjoitella lajia saman­laisissa olo­suhteissa kuin kilpa­joukkueiden pelaajilla.

Joukkueiden näkö­kulmasta katsottuna jalka­pallo­halli helpottaa harjoitusten, leirien, turnausten, otteluiden sekä muiden tapahtumien järjestämistä Korsossa. Seura­tasolla mitattuna KOPSEn joukkueilla on yli­voimaisesti parhaat harjoitus­vuorot ja harjoittelu­olosuhteet koko Etelä-Suomen alueella.

Korson Pallo­seuran ja Legiruksen välisen yhteis­työn ensimmäinen askel otettiin loppu­vuodesta 2013 aloitta­malla neuvottelut teko­nurmen ja hallin rakentamisesta Kalmuuriin. Vantaan kaupungin liikunta­toimen­johtaja auttoi omalla asian­tuntemuksellaan neuvottelujen läpi­viennissä. Nyt upea halli on kaikkien kopse­laisten käytettävissä.

Seurayhteistyön toisena vaiheena voidaan pitää P00A- ja M1-joukkueiden siirtymistä FC Legirus Interin jalka­pallo­ammattilaisten valmennet­taviksi. FC Legirus Interin espanjalaisen valmennus­tiimin etuna on sen työskentelyn riippu­mattomuus paikallisesta historiasta ja henkilö­suhteista. Valmentajat voivat keskittyä olennaiseen eli valmentamiseen.

Seuraavaksi yhteis­työn edut on kana­voitava hyödyn­tämään Korson Pallo­seuran kaikkia joukkueita. Toki jo tälläkin hetkellä pelkästään jalka­pallo­hallin tuomat olo­suhde­parannukset ovat Korson Pallo­seuran kaikkien joukkueiden etu. Olo­suhteiden lisäksi jalka­palloilijan kehittyminen vaatii ammatti­maisen valmennuksen sekä moti­voituneen pelaaja­materiaalin. Legirus pystyy rakentamaan toimintansa näiden kaikkien kolmen perus­pilarin varaan. Legirus pystyy tukemaan Korson Pallo­seuraa tarjoamalla sille parhaat mahdolliset olo­suhteet, tukea valmennuksen kehittämiseen sekä pelaajille motivoivan ja kannustavan ympäristön kehittyä. Meidän kopse­laisten kannattaa suhtautua tähän mahdolli­suuteen avoimin ja vastaan­ottavaisin mielin.

Tulen tiedottamaan avoimesti seuran toiminnasta, sekä kysymään teiltä mieli­piteitä asioihin. Toivon, että voimme rakentaa yhtenäisen perheen KOPSEn toimintaan.

Tulemme olemaan tule­vaisuu­dessa entistä enemmän näkyvillä Korson kaduilla ja tapahtumissa, tästä hyvänä esimerkkinä voin mainita syys­markkinat. Meidän pisteellämme pysähtyi ihmisiä, jotka olivat olleet KOPSEn toiminnassa mukana lähes 35 vuoden ajan. Juuri nämä pitkän linjan kopselaiset toivoivat jatkumoa meidän esillä olomme eri­laisissa tapahtumissa.

Tulemme hankkimaan koko seuralle yhteis­työ­kumppaneita ja tätä kautta tulen perustamaan rahaston, jonka avulla pystymme tukemaan heikommassa talou­dellisessa tilanteessa olevien lasten harrasta­mista. Tällä hetkellä kumppaneiksi on ilmoit­tautunut muutama yritys. Toivoisinkin, että kaikki yrit­täisivät oman verkostonsa kautta hankkia lisää yrityksiä mukaan.

Lisäksi tulemme tammikuun aikana tiedot­tamaan eri yrityksistä, jotka tarjoavat Korson Pallo­seuran jäsenistölle erilaisia alennuksia palveluistaan ja tuotteistaan. Myös näistä euroista osa tulee seuralle.

Olemme saaneet ensimmäiset kannatus­jäsenet seurallemme. Toivonkin teidän jakavan tietoa seurastamme, jotta voimme hankkia lisää kannatus­jäseniä.

Ensi syksynä seuramme täyttää 35 vuotta. Juhlimme yhdessä yhteisiä vuosia. Tiedotan tulevista juhlista myöhemmin lisää.

Tulemme jatkamaan kyky-, maali­vahti- ja taito­koulu­toimintaa entiseen malliin.

Olemme luomassa omaa valmennus­linjaamme, jonka avulla saamme seuralle yhtenäisen toiminta­linjan. Yhtenäisen valmennus­linjan tärkeimmät asiat ovat seuran toiminnan kehittäminen ja filosofia. Valmentajien apuna toimii harjoitus­pankki (mm. mitä harjoituksia, uudet harjoitukset, jne).

Valmennuslinja sisältää valmentaja­polun, pelaaja­polun, pelaajien testauksen ja peli­kirjat (5vs5, 7vs7, 9vs9, 11vs11). Tulevai­suudessa pystymme entistä paremmin seuraamaan pelaajien kehittymistä ja antamaan heille palautetta. Yhtenäisten toiminta­mallien avulla pystymme parantamaan valmentajien ammatti­taitoa ja tarjoamaan motivoituneille pelaajille mahdollisuuden kehittyä pelaajina.

Tiedotamme lisää tammikuun aikana asian etenemisestä.

Tulemme kehittämään ja lisäämään päivä­koti-ikäsille ja ala-asteen ilta­päivä­kerholaisille suunnattua jalka­pallo­toimintaa. Yhtenä keinoista on iltapäivisin tyhjillään olevien koulujen liikunta­salien hyödyntäminen. Meillä on myös mahdollisuus järjestää päivä­koti- ja ala-aste­ikäisten turnauksia. Hauskan­pidon ja ohjatun liikunnan kautta saamme lisää harrastajia joukkueisiimme.

Toivotankin Teille kaikille Hyvää Joulua ja hauskaa uutta vuotta.

Levätkää ja rentoutukaa yhdessä perheen kanssa.

Terveisin,
Arto Vitikka

Joulu

10

KOPSE HalliCup turnaus 2015

10.12.2014 20:30

KOPSE P05 joukkue järjestää Halli­Cup turnauksen 28.2. – 1.3.2015 uudessa Legirus Arena kupla­hallissa Vantaan Korsossa. Turnaus on tarkoitettu ikä­luokille E11 pojat (P04) ja E10 pojat (P05). Molemmissa ikä­luokissa on sekä haaste- että kilpa­ryhmä. Pelitapa on 7v7.

Lisätietoja turnauksesta ja ilmoittautumislomake turnauksen kotisivuilla.

Marraskuu

Marras

29

Kuplahalli valmiina harjoituksiin

29.11.2014 14:45

Kupla melkein valmiina harjoituksiin.

Maaleja tuotiin sisään ja suurin osa lampuista on jo päällä. Lämmitys ei vielä ollut päällä. Pieni repeämä sisä­kankaassa näkyy kuvassa oikealla ylhäällä.

Marras

27

Kuplahalli on pystyssä

27.11.2014 12:45

Kuplahalli nousi vihdoinkin keski­viikkona pystyyn ja sisä­tiloja valmis­tellaan käyttöä varten. Asentaa pitää vielä muun muassa valot. Kuplan tarkastus on suunniteltu tapahtu­vaksi perjan­taina 28.11.2014, jonka jälkeen selviää saadaanko kenttä käyttöön heti.

Kuplahalli pystyssä.

Lisää kuvia projektista täällä.

Puheenjohtajat kiskomassa pressua.

Marras

18

Puheenjohtajien kaveriksi talkoisiin!

18.11.2014 8:40

Tervetuloa tiistaina ja keskiviikkona klo 16 jälkeen auttamaan puheen­johtajia kupla­hallin katon pressujen levittämisessä ja saumaamisessa! Voit tulla vaikka vain tunniksi, pienikin apu kelpaa. Jos et ehdi klo 16 niin voit tulla myöhemminkin.

Viimeiset palat nostetaan tiistai­aamuna kentälle nosturilla. Ne pitää levittää paikal­leen ja kiin­nittää toistensa lisäksi myös aikaisemmin tuotuihin paloihin. Varsinkin levittä­misessä tarvitaan paljon käsiä, koska yksi pala painaa yli 3000 kg.

Saumaaminenkin sujuu helpommin, jos paikalla on tarpeeksi käsiä vetämässä pressuja suoriksi. Eikä ole pakko olla seuran jäsen saadakseen osallistua!

Marras

15

Kuplahallin pystyttäminen on alkanut

11.11.2014 12:50 (päivitetty 15.11.2014 13:45)

Talkootyöt kuplahallin pystyttämiseksi ovat alkaneet. Lisää talkoo­henkistä apu­voimaa voi tulla paikalle lauantaina ja sunnuntaina. Kaikista käsistä on apua sillä pressun vetäminen vaatii vetäjiä vieri viereen.

Siitä se alkaa!

Tilannetietoa ja kuvia projektin kaikista vaiheista Hankkeet sivulla.

Tervetuloa edistämään yhteistä asiaa!

Marras

8

KOPSE Korson Suurmarkkinoilla

8.11.2014 15:50

Korson Suurmarkkinat 2014

Juha Mattila, Arto Vitikka ja Jami Vahtera.

Ponitkin ihailivat tekonurmea.

KOPSEn koju Korson Suur­markkinoilla tavoitti ihmisiä mukavasti. Arpoja, kahvia, pullaa, mokka­paloja ja makkaraa myytiin hyvin kylmästä säästä huolimatta. Kävijöihin tuntui vetoavan erityisesti se, että kaikki tuotto menee nuorten liikunnan tukemiseen. Nyt talkoona kerätty summa helpottaa omalta osaltaan seuran talouden haasteissa.

Jalka­pallo­koulu­ikäisten vanhemmat olivat kiinnos­tuneita etsiessään lapsilleen uutta harras­tusta. Kyselyitä sopivasta joukkueesta oli myös muissakin ikäluokissa. Paikalle tuotu teko­nurmi oli tärkeässä roolissa kerätessään pienimpiä kävijöitä ottamaan tuntumaa maalin­tekoon vihreällä pinnallaan. Jopa muutkin kuin ihmiset huomasivat sen.

Marras

7

P02-joukkue hakee uusia pelaajia

7.11.2014 18:30

Jos olet vuonna 2002 syntynyt ja kiinnostunut kokeilemaan lajia, jota niin moni jo harrastaa niin ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoa löydät joukkueen omilta sivuilta.

Marras

3

Kauden päättäjäiset pelaajille 6.11.2014

3.11.2014 14:45

Vuoden 2010 kauden päättäjäisetKorson Palloseuran kauden päättäjäiset pelaajille pidetään 6.11.2014 klo 18.00 – 19.30 Leppä­korven koululla.

Perinteiseen tapaan kauden päättäjäisissä jaetaan kunkin joukkueen tsemppari­palkinnot, taito­kilpailujen palkinnot sekä julkistetaan Vuoden kopselainen, Vuoden tausta­henkilö ja Vuoden valmentaja.

Kopse P07 on järjestänyt koulun ruoka­saliin pelaajille mehu- ja leivonnais­tarjoilun. Ottakaa mukaan pikkurahaa, sillä paikan päällä on myös arpajaiset missä upeita palkintoja. Kahviossa on myynnissä mehua, kahvia, leivonnaisia ja makeisia.

Pelaajien toivotaan tulevan juhlaan seuran vaatteissa.

Lokakuu

Loka

31

KOPSE mukana Korson Suurmarkkinoilla 8.11.2014

31.10.2014 16:00

Käväise KOPSEn kojulla ja tutustu jalka­pallon harras­tamiseen Korsossa ja sen lähi­alueilla. Voit kysyä seuran toimin­nasta ja siitä mitä seura voisi tarjota juuri sinulle tai perheel­lesi. Edellytykset jalka­pallon harras­tamiseen Korsossa ovat parantuneet tänä kesänä huimasti uuden teko­nurmen ja sen päälle talveksi tulevan kupla­hallin myötä.

Tarjolla on lisäksi arpajaisia sekä tietenkin kahvia ja pullaa, suolaista ja makeaa kuin myös makkaraakin. Tule paikalle ja tue lähi­alueesi nuoriso­liikuntaa ja paikallista jalka­pallo­seuraa!

Loka

23

Uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu

24.10.2014 0:30

Seuran uudeksi puheen­johtajaksi valittiin syys­kokouksessa Arto Vitikka. Arto toimii myös P00M-joukkueen apu­valmentajana ja hänellä on pitkä­aikainen kokemus valmen­tamisesta.

Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Aulis Joronen.

Loka

20

Jalkapalloleikkikoulu

Jalkapalloleikkikoulu

20.10.2014 14:20

Jalkapalloleikkikoulu käynnistyy taas marraskuussa. Nyt on vuorossa vuonna 2010 syntyneet pojat ja tytöt. Ilmoittautuminen tästä.

Lisätietoa täältä.

Loka

13

Turnaus oli menestys

13.10.2014 8:35

Turnaus oli menestys ja pienillä pelaajilla näytti olevan hauskaa. Tietenkin voittojen tuoman huuman lisäksi monet joukkueet kokivat myös pettymyksiä. Tappiot kuitenkin unohtuvat pian kun eteen tulevat taas uudet turnaukset ja pelit. Lauantain aurin­koinen sää varmaankin piristi sekä pelaajia että yleisöä.

Turnauksen ensimmäinen päivä.

Samassa pelissä saattoi pelata monen kokoisia pelaajia.

Turnauksessa pelattiin 210 jännittävää ottelua. Maaleja lauottiin yhteensä 1281 kappaletta, eli enemmän kuin yksi joka minuutti. Pelien tulokset löytyvät turnauksen kotisivuilta.

Järjestäjät saivat paljon posi­tiivista palau­tetta turnauksesta. Alueen kesken­eräisyyskään ei näyttänyt haittaavan.

Korson Palloseura haluaa kiittää turnauksen järjestä­nyttä T02/03 Starat joukkuetta hyvin järjes­tetystä tapahtu­masta. Kiitämme myös kaikkia pelaajia jännittä­vistä otteluista sekä yleisöä pienten pelaajien kannustami­sesta kentän laidoilla. Lopuksi kiitämme vielä kaikkia sponsoreita heidän antamastaan taloudellisesta tuesta lasten liikunnan edistämiseksi.

Facebook Lisää kuvia turnauksesta löytyy seuran facebook-sivulta.

Loka

11

KOPSE Starojen Hyundai Turnaus on alkanut

11.10.2014 8:45

Turnaus on käynnissä ja ensimmäiset maalit on laukaistu. Erityisesti KOPSEn pelaajien kannattajat, mutta tietenkin kaikki muutkin ovat terve­tulleita seuraamaan 6-8 vuotiaiden pelejä Kalmuuriin!

Starojen Hyundai Turnaus 2014

Syyskuu

Syys

23

P99 hakee uusia pelaajia

23.9.2014 16:40 (päivitetty 1.10.2014 13:00)

Korson Palloseuran P99-joukkue hakee uusia pelaajia vuosina 1998 – 2000 syntyneistä pojista.

Jos haluat pelata jalka­palloa hyvissä olo­suhteissa tänä kesänä valmistu­neella teko­nurmella Korson keskustan tuntumassa, tule kokeilemaan joukkueen harjoi­tuksia. Yhteys­tiedot ja harjoitus­vuorot löydät joukkueen sivuilta.

Syys

23

Uusi rahastonhoitaja

23.9.2014 10:10

Seuran uudeksi rahaston­hoitajaksi on nimetty Juha Mattila. Juha on aikaisemmin toiminut johto­kunnan tehtävissä kuluvan kauden ajan. Juha on myös P07-joukkueen joukkueen­johtaja.

Juhan ja muiden johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät Johtokunta sivulta.

Syys

20

Seuran syyskokous 23.10.2014 Sokevalla

20.9.2014 20:00

Seuran syyskokous pidetään Sokevan kahvilassa 23.10.2014 klo 19:00 alkaen. Kokouksessa muun­muassa esitellään seuran talous­arvio sekä valitaan seuran johto­kunnan vaihtuvat jäsenet ja uusi puheenjohtaja.

Syys

20

KOPSE P05:lle pronssia Syyspuhalluksessa

20.9.2014 11:40

P05-joukkueen ensimmäinen osallistuminen Syyspuhallukseen oli joukkueen ensimmäinen turnaus 7v7 muotoisena.

Lue lisää turnauksesta joukkueen sivuilta.

Syys

18

Puheenjohtaja jätti eroilmoituksensa

18.9.2014 4:30 (päivitetty 19.9.2014 8:50)

Korson Palloseuran johto­kunta kokoontui keski­viikkona 17.9.2014 päättä­mään KOPSE P00A -joukkueen sarja­paikan kohtalosta.

Päätöksen kohteena oli kysymys siitä, luovuttaako seura KOPSE P00A -joukkueen sarja­paikan FC Legirus Interille, kun KOPSE P00A:n pelaajat siirtyvät FC Legirus Interiin 16.11.2014.

Äänestyspäätös oli 4 – 2 sarja­paikan luovuttamisen puolesta. Luovutta­mista vastus­tivat ja eriävän mieli­piteensä kokous­pöytä­kirjaan kirjauttivat puheen­johtaja Kaj Wiander ja rahaston­hoitaja Jani Mäkinen.

Päätöksen jälkeen puheen­johtaja Kaj Wiander ilmoitti jättä­vänsä Korson Pallo­seuran puheen­johtajan tehtävät ja eroavansa johto­kunnasta välittö­mästi kokouksen jälkeen.

Puheenjohtajan dramaattista ero­ilmoitusta emme olisi halunneet kuulla. Kaj Wiander valittiin seuran vara­puheen­johtajaksi ensimmäisen kerran vuonna 1995 ja puheenjohtajaksi seuraavana vuonna, toimien näissä tehtävissä siitä lähtien, kehittäen ja vieden Korson Pallo­seuraa eteen­päin niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina. Hänen kaudellaan saimme mm. upean teko­nurmen Korsoon. Johto­kunta kiittää Kaj Wianderia hänen panok­sestaan Korson Pallo­seuran toiminnassa näinä vuosina.

Puheenjohtajan tehtävistä vastaa toistai­seksi seuran vara­puheen­johtaja Kari Halt. Uudessa tehtä­vässään häntä avustavat seuran muut johto­kunnan jäsenet. Uusi puheen­johtaja valitaan seuran syys­kokouksessa 23.10.2014.

Syys

1

T02/03:lle hopeaa Girls Cupissa

1.9.2014 14:30

KOPSEn tyttöjoukkue tuli hienosti toiseksi Girls Cup turnauksessa viikon­loppuna 30. – 31.8.2014. Lue lisää turnauk­sesta T02/03-joukkueen sivuilta.

Elokuu

Elo

15

Legirus P00 vierailee Suomessa

15.8.2014 9:30

Legiruksen ja KOPSE P00M:n yhteistyö jatkuu, tällä kertaa Pajulahdessa. Katso kuva ja lue lisää joukkueen sivuilta.

Elo

11

Ensimmäiset harjoitukset uudella tekonurmella

11.8.2014 11:40

Tänään on vihdoinkin se päivä, jota on odotettu pitkään ja hartaasti!

Monien vaiheiden jälkeen tekonurmi on nyt totta ja korsolaisilla jalkapallon harrastajilla on vihdoinkin mahdollisuus harrastaa rakasta lajiaan oikealla pinnalla, omassa kylässä ja ympäri vuoden.

Ensimmäiset harjoitukset Kalmuurin tekonurmella.

Ensimmäiset harjoitukset Kalmuurin tekonurmella.

Vaikka oheistilojen rakentaminen ja kuplan pystyttäminen ovatkin vielä edessäpäin, on tunnelma pelaajien kesken kentällä jo iloinen ja tyytyväinen. Paikalla ensimmäisenä päivänä on monta KOPSEn joukkuetta harjoittelemassa ja samana päivänä pelataan yksi P02-joukkueen pelikin.

Kuvia projektin kaikista vaiheistä ja ensimmäisen päivän harjoi­tuksista ja pelistä löytyy kuva­galleriasta.

Elo

4

Intran yleinen salasana poistettu

4.8.2014 11:40

Intranetin aiemmin yleisesti käytössä ollut tunnus on nyt poistettu käytöstä.

Jos olet seuran jäsen ja haluat oman tunnuksen, tai olet joukkueen­johtaja ja haluat antaa joukkeesi jäsenille oman, yhteisen tunnuksen, niin luo uusi sala­sana­pyyntö Salasanan luonti sivulla ja lähetä se seuran sihteerille (sihteeri (a) kopse.org). Sivulla on ohjeet tunnuksen luomiseksi.

Heinäkuu

Heinä

31

Kalmuurin käyttöönottotarkastus tehty

31.7.2014 21:15

Kenttä on nyt tarkastettu ja se voidaan ottaa pienten tarkistusten jälkeen käyttöön 11.8.2014.

Heinä

30

Pomputtelua Kalmuurissa

30.7.2014 14:15

Ensimmäiset pomputukset.

Kentän pinnalle levitetään tällä hetkellä hienoa hiekkaa.

Lisä­tietoa ja kuvia Hankkeet sivulla.

KOPSE T02/03 Helsinki Cupissa 2014.

Heinä

27

T02/03 pronssille Helsinki Cupissa!

27.7.2014 23:30

KOPSE T02/03 ylsi pronssisijalle turnauksessa. Lue lisää joukkueen sivuilta.

Heinä

21

Tekonurmea kiinnittyy Kalmuurin pintaan!

21.7.2014 11:45

Tekonurmimattoja levitetään kentälle.

Kauan odotettu näky Kalmuurissa: teko­nurmi­rullia aukaistaan kentän pintaan. Eriväristen suikaleiden todellinen väriero tulee olemaan pienempi kuin kuvassa tällä hetkellä.

Lisä­tietoa ja kuvia Hankkeet sivulla.

Kumirouhetta sulatetaan.

Heinä

13

Kalmuurissa käynnistyi uusi vaihe

13.7.2014 19:00

Pintaa päällystetään jo! Lisä­tietoa ja kuvia Hankkeet sivulla.

Heinä

5

Kalmuurin tekonurmesta Vantaan Sanomissa

5.7.2014 12:40

Vantaan Sanomissa uusi juttu Kalmuurin tekonurmesta. Jutun mukaan kentälle pääsee pelaa­maan heinä­kuussa. Mainittuun aika­tauluun kannattaa toki suhtautua realisti­sella varauksella.

Helsinki Cup.

Heinä

4

Helsinki Cup 7.–12.2014

4.7.2014 10:30

Helsinki Cup, vuoden suurin kansain­välinen jalka­pallo­turnaus, alkaa viikon­loppuna. Kaikki KOPSEn ottelut turnauk­sessa löytyvät täältä.

Tule mukaan kannustamaan ja katsomaan jännittäviä otteluita!

Kesäkuu

Yhteiskuva PEPSI Soccer turnauksesta.

Kesä

16

P00 Milleniumin poikia FC Legirus Interin väreissä

16.6.2014 11:00

KOPSE P00M-joukkueen kolme pelaajaa osallistuivat FC Legirus Interin järjestä­mälle harjoittelu– ja turnaus­matkalle 2. – 15.6.2014. Tuomisina reissulta olivat yksi hopea- ja yksi pronssi­sija!

Lue lisää ja katso kuvat joukkueen sivuilta.

Kesä

8

KOPSE T02/03 pronssille NJS Kesä Cup turnauksessa

8.6.2014 18:45

Lue lisää hienosta suorituksesta joukkueen sivuilta.

Kesä

7

Etelä-Länsi -liigan viimeinen koti­ottelu

7.6.2014 10:40

Etelä-Länsi -liigan (PC14) KOPSEn kevät­kierroksen viimeinen koti­ottelu KOPSE vs. FC Kuus­ysi pelataan Itä-Hakkilan teko­nurmella sunnun­taina 8.6.2014 kello 12:30. Paikalle toivotaan äänekästä ja runsas­lukuista kannustus­joukkoa.

Buffetissa tarjolla kahvia, teetä, mehua, mokka­paloja, pullaa sekä suolaista.

Kesä

4

Kalmuurin tekonurmiprojekti

4.6.2014 8:45

Kalmuurin teko­nurmen valmis­tuminen on myöhässä, kuten jokainen kentän ohi kulkenut on voinut todeta. Kaikki joukkueet tietenkin odottavat uutta teko­nurmea suurella innolla, joten jokainen viivästys kentän valmis­tumisessa tietysti harmittaa.

Kalmuuria

Älkäämme kuitenkaan masentuko pienistä vastoin­käymisistä. Tämän­hetkinen valistunut arvio KOPSEn johto­kunnan taholta on, että kenttä tulee valmiiksi heinä­kuun aikana. Sen tarkempaa aikataulua emme pysty antamaan.

Toukokuu

Touko

26

T02/03 neljänneksi Kaarina-turnauksessa

26.5.2014 14:30

Harrastesarjaa pelaavalla joukkueella oli vastassa myös kovia kilpa­joukkueita. Lue turnauksen matka­raportti T02/03 joukkueen sivuilta.

Touko

23

Jalkkis.NETin viestejä saattaa päätyä roskiin

23.5.2014 9:30

Roskapostia.

Seuran jäsenten ja Jalkkis.NET-palvelun käyttäjien kannattaa tarkistaa roska­posti­laatikkonsa aika-ajoin. Olemme saaneet tietoomme, että kaikki viestit eivät ole tulleet perille vaan osa on tarttunut roska­posti­suotimiin. Tämä voi tarkoittaa joko internet-operaattorin suodatinta tai henkilö­kohtaisen sähkö­posti­ohjelman suodatinta.

Touko

21

Viimeinen muistutus intranetin salasanoista

21.5.2014 9:30

Yhteisen salasanan käyttöaika loppuu pian. Intranetiin pääsemi­seksi seuran jäsenten tulee luoda oma henkilö­kohtainen tunnus ja sala­sana. Luo omasi käyttä­mällä sala­sanan krypta­ukseen tarkoitettua Salasana sivua.

Touko

14

Tule kannustamaan KOPSE voittoon!

14.5.2014 13:00

Etelä-Länsi -liigan (PC14) ottelu KOPSE vs. FC Honka pelataan Itä-Hakkilan teko­nurmella sunnuntaina 18.5.2014 kello 11:00. Paikalle toivotaan äänekästä ja runsas­lukuista kannustus­joukkoa.

Buffetissa tarjolla kahvia, teetä, mehua, mokka­paloja, pullaa sekä suolaista.

Touko

9

KOPSE Starat Hyundai turnaus 11. – 12.10.2014

9.5.2014 9:45

KOPSEn T02/03-joukkue järjestää turnauksen Kalmuurin uudella teko­nurmi­kentällä 11. – 12.10.2014. Turnauksen ikä­luokat ovat F7-F9 tytöt ja pojat.

Starojen turnaus

Lue lisää turnauksesta ja ilmoittaudu mukaan turnauksen sivuilla.

Huhtikuu

Huhti

29

Tule kannustamaan KOPSE voittoon!

29.4.2014 12:00

Etelä-Länsi liigan (PC14) ottelu KOPSE vs. TPS pelataan Itä-Hakkilan teko­nurmella lauantaina 3.5.2014 kello 12:00. Paikalle toivotaan äänekästä ja runsas­lukuista kannustus­joukkoa. Kutsu paikalle sukulaisesi, naapurisi, kaverisi ja tuttavasi. Tulkaa yhdessä kannustamaan KOPSE P00A voittoon!

Buffetissa tarjolla kahvia, teetä, mehua, mokkapaloja sekä suolaista.

Huhti

28

T02/03 hopealle Helsinki Open turnauksessa

28.4.2014 12:20

Joukkue pelasi yhteensä viisi peliä kahden päivän aikana. Lauantaina voitto kaikissa kolmessa pelissä. Sunnuntaina tasa­peli 0 – 0 järjestäjä­joukkueen PK-35 kanssa sekä 2 – 0 voitto PuiUsta. PK-35 ja KOPSE Starat olivat sunnuntain pelien jälkeen tasa­pisteissä, joten järjestäjä päätti, että kirkkaimman mitalin saaja ratkaistaan arvalla.

Koko uutinen ja joukkuekuva jännittävästä turnauksesta T02/03-joukkueen sivuilla.

Huhti

27

KOPSE P05 menestyi Helsinki Open turnauk­sessa

27.4.2014 20:20

KOPSE P05 osallistui kahdella ryhmällä kaksi­päiväiseen Helsinki Open turnaukseen. Molemmat ryhmät pelasivat hienosti.

Kymmenessä ottelussa tuli yhteensä kahdeksan voittoa, yksi tasa­peli ja yksi tappio. Kopse Valkoinen, joka pelasi haaste­sarjassa, säilyi voittamat­tomana loppuun saakka. Ryhmän saldo oli neljä voittoa ja yksi tasa­peli, yhteis­maalit 29 – 8.

Vihreä ryhmä puolestaan sai neljä voittoa ja kärsi viimei­sessä ottelussaan turnauksen ainoan tappionsa. Ryhmän yhteis­maalit olivat kuitenkin komeasti 25 – 14 Kopsen eduksi.

Huhti

24

Tekonurmihanke Vantaan Sanomissa

24.4.2014 8:30

Kalmuurin tekonurmihanke on eilen päässyt Vantaan Sanomien sivuille. Keskustelu hankkeen tiimoilta Vantaan Sanomissa on jo alkanut.

Artikkelin mukaan myös Hakunilaan on tulossa oma halli, joka tosin on pienempi.

Huhti

14

Sivuston joukkuekuvat on päivitetty

14.4.2014 15:50

Muiden kuin molempien miesjoukkueiden joukkuekuvat on päivitetty. Joukkueet löytyvät Joukkueet sivulta.

Huhti

14

Talvikauden jalkapallokoulut muuttuvat uusiksi joukkueiksi

14.4.2014 13:00

Talvikauden jalkapallokoulut lopettavat 27.4.2014. Toiminta jatkuu uusien joukkueiden perustamisella: T08/09, P08 ja P09. Ilmoittautumislinkit ja harjoitusajat joukkueiden sivuilta:

Lisätietoja uusista joukkueista antaa seuran nuoriso­valmennus­päällikkö.

Huhti

14

Muistutus intranetin salasanoista

14.4.2014 12:15

Yhteisen salasanan käyttöaika on loppumassa. Intranetiin pääsemiseksi seuran jäsenten tulee luoda oma henkilökohtainen tunnus ja salasana. Nyt se on helppoa käyttämällä salasanan kryptaukseen tarkoitettua Salasana sivua.

Huhti

08

Kalmuuri Kalmuurin tekonurmihanke etenee

8.4.2014 12:15

Pitkän odotuksen jälkeen Kalmuurin teko­nurmihanke on siirtynyt toteutus­vaiheeseen. Seuraa projektin etenemistä Hankkeet sivulla sekä uudella Kuva­galleria sivulla.

Aiheesta tulee olemaan juttuja myös KOPSEn face­book-sivuilla sekä Twitterissä.

Huhti

04

KOPSE P00A vs. TPV 6.4.2014 klo 14:20

4.4.2014 23:45

KOPSE P00A pelaa Etelä-Länsi­liigan toisen koti­ottelunsa Lohjalla Kisa­kallion urheilu­opiston teko­nurmella sunnun­taina 6.4.2014. Ottelu alkaa kello 14:20.

Kannustusjoukoille varattu bussi lähtee Korson Nesteeltä sunnuntaina 6.4.2014 klo 13:00. Paluukyyti lähtee Kisakalliosta Korsoon kello 18:00. Kyytiin mahtuu tällä hetkellä vielä 12 kannustajaa.

Maaliskuu

Maalis

31

KOPSEn T02/03 hakee uusia pelaajia

31.3.2014 22:15

Joukkue on tehnyt oman mainos­julisteen uusien pelaajien löytämiseksi. Lisä­tietoa T02/03-joukkueen sivuilta.

Maalis

30

KOPSEn P02-joukkue PK-35/KäPa Talviliigassa KOPSE P02 hopealle PK-35/KäPa Talviliigassa

30.3.2014 10:15

Liigan voitti Virkkalan Tarmo ja pronssia sai FC Kuus­ysi. Onnittelut P02-joukkueelle hienosta suori­tuksesta!

Maalis

27

KOPSE P00A Etelä-Länsi Liigan C14-sarjassa

27.3.2014 14:50

Otteluohjelma nähtävissä joukkueen sivuilla. Terve­tuloa kannus­tamaan!

Maalis

25

Stipendejä kansainväliseen nais­liikunta­konferenssiin

25.3.2014 10:15

Suomen Palloliitto

Suomen Pallo­liitolta on haettavissa stipendejä, jotka mahdol­listavat osallis­tumisen ainut­laatuiseen kansain­väliseen IWG konfe­renssiin kesä­kuussa. Stipendiä voi hakea 15.4. saakka täyttä­mällä haku­lomakkeen.

Lisätietoa stipendeistä ja konfe­renssista Pallo­liiton sivulta.

Maalis

19

KOPSEn T04/05-joukkue PK-35:n Talvisarjassa KOPSE T04/05 hopealle PK-35 Talvisarjassa

19.3.2014 15:30

Joukkueen 8 pelistä 5 oli voittoa ja 3 tappiota maalierolla 14 – 3. Oheinen kuva on otettu mitalien­jako­tilaisuudessa. Lisä­tietoa joukkueen sivuilta.

Maalis

11

Seuran kevätkokous

11.3.2014 20:00

Seuran kevätkokous pidetään 31.3.2014 alkaen klo 19 Sokevan kahvilassa. Asia­listalla ovat sääntö­määräiset asiat sekä Kalmuurin teko­nurmi­hanke.

Maalis

11

Seuran valokuvaus

11.3.2014 20:00 (päivitetty 12.3.2014 10:45)

Seuran valokuvaus on päätetty siirtää Lumoon, ravintola Villi­ankkaan. Uusi aika on 26.3. klo 17 – 21.

Joukkueiden kuvausjärjestys...

Paikalla on oltava 15 min ennen kuvausta. Johto­kunnan jäsenten yksittäis­kuvat otetaan omien joukku­eiden mukana.

KuvausaikaJoukkue
17.00 – 17.15T98/99
17.15 – 17.30P04
17.30 – 17.45P06
17.45 – 18.00P07
18.00 – 18.15T02/03
18.15 – 18.30T06/07 ja T08/09 Jalka­pallo­koulu
18.30 – 18.45P09 ja P08 Jalka­pallo­koulu
18.45 – 19.00T04/05
19.00 – 19.15P05
19.15 – 19.30P00A
19.30 – 19.45P03
19.45 – 20.00P02
20.00 – 20.15P00M
20.15 – 20.30P99
20.30 – 20.45Naiset
20.45 – 21.00M1 ja M2

Helmi

27

Veikkaus verkkokumppaniksi

27.2.2014 16:50

Veikkaa Veikkaa

Seuramme on mukana VALOn (Valta­kunnallinen liikunta- ja urheilu­organi­saatio ry) ja Veikkauksen yhteis­työssä, jolla sinä voit suoraan tukea seuramme toimintaa.

Pelaamalla seuramme sivujen kautta saat voittosi suoraan peli­tilillesi ja pystyt seuraamaan omaa pelaamistasi. Samalla tuet seuramme toimintaa.

Seuramme saa verkko­kumppanuudesta palkkion, joka perustuu seuramme sivuston kautta tapahtu­neeseen Veikkauksen pelien pelaamiseen.

Helmikuu

Helmi

16

Päivityksiä Jalkkis.NET-sivuston linkeissä

16.2.2014 9:10

Kaikkien joukkueiden kaikki Jalkkis.NET-sivuston linkit on nyt lisätty joukkueiden omille sivuille. Aiemmin samalla paikalla oli linkki vain kalenteri­sivulle. Samalla vaihtui upotet­tujen Jalkkis.NET-sivujen tek­niikka.

Mahdolliset kommentit sähkö­postilla osoit­teeseen sihteeri (a) kopse.org.

Helmi

8

Korson Palloseura twitterissä Twitter

8.2.2014 10:30

Facebookin lisäksi KOPSElla on nyt myös Twitter-tili @kopse2014. Vielä siellä ei paljoa seurattavaa ole, mutta eiköhän keväällä, kun aurinko käväisee päivällä jo korkeammalla, tviittejäkin ala syntymään!

Helmi

4

Korson Palloseura facebookissa Facebook

4.2.2014 23:00

Seuran omat facebook-sivut löytyvät osoitteesta www.­facebook.­com/­korson­pallo­seura. Face­bookista löytyy hake­malla useita muitakin KOPSE-aiheisia sivuja.

Helmi

4

Seuran uudet intranet-sivut

4.2.2014 11:55

Laajassa käytössä oleva yhteinen tunnus seuran intranet-sivuille poistuu käytöstä maalis­kuun alussa. Tilalle tulevat henkilö­kohtaiset tunnukset. Intranet-sivulla on ohjeet tunnuksen hankkimi­seksi. Jos olet seuran jäsen etkä tiedä tai muista nykyistä tunnustasi niin ota yhteyttä seuran sihteeriin (sihteeri (a) kopse.org).

Seuran intranet-sivuilta löytyy nyt pöytä­kirjat johto­kunnan tämän vuoden kokouksista.

Tammikuu

Tammi

28

KOPSE P00A:lle pronssia Riga Cupissa

25.1.2014 15:00 (päivitetty 28.1.2014 13:50)

Korson Palloseuran 14-vuotiaiden poikien joukkue KOPSE P00A sijoittui kolmanneksi Latviassa pelatussa kansain­välisessä jalka­pallon kutsu­turnauksessa. Pronssi­ottelussa KOPSE voitti latvialaisen Skonto Academyn 3 – 1.

Riga Cup U-14 -sarjan mitalijoukkueet:

  1. Tottenham Hotspur (ENG)
  2. Zenit (RUS)
  3. KOPSE (FIN)

Lisätietoja joukkueen sivulta Riga Cup 2014.

Tammi

24

Vuosikalenteri lisätty sivustolle

24.1.2014 12:00

Vuosikalenteri näyttää yhdellä silmäyk­sellä joukkueiden tärkeimmät päivä­määrät kuten ilmoittau­tumiset sarjoihin ja turnauksiin vuonna 2014.

Tammi

20

Seuran uudistuneet nettisivut

20.1.2014 0:00

Sivuston ilmettä on uusittu ja sivut toimivat paremmin eri­laisissa laitteissa, kuten puhelimissa ja tableteissa. Tavoitteena on, että sivut näkyisivät oikein ilman suuren­tamista myös pienemmän näytön omaavissa laitteissa.

Erilaisten selaimien ja niiden versioiden eroista johtuen täydellistä identtisyyttä eri laitteiden välillä ei ole tavoiteltu. Tärkeämpää on, että sisältö on luettavissa mahdollisimman monilla yleisillä laitteilla.

Linkki sivuston vanhaan versioon löytyy valikosta SIVUSTO linkin alta.

Lisää tietoa sivuston tekniikasta ja tuetuista laitteista ja selaimista on Sivusto sivulla.

Tammi

17

Lista pelinohjaajista

17.1.2014 14:00

Tuore lista KOPSEn joukkueista, joilla on innokkaita pelinohjaajia, löytyy Pelinohjaajat sivulta.

© 2018 Korson Palloseura ry — 12.04.2018 15:33 (fi)