Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Hoitoketju

Toimintaohje

Vakavat loukkaantumiset

Pää, selkäranka, murtumat jne

Soita hätänumeroon 112 ja tilaa ambulanssi paikalle.

Ensiapu ja lääkärin päivystys

Peijaksen sairaala 24h
puh. 09 4711, Päivystys
Osoite: Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa

Terveysneuvonta

Puh. 09 10023 24h

Terveyskeskus: Korson terveysasema
Osoite: Naali­polku 6 01450 Vantaa

Klo 8 – 12 neuvontanumero 09 8393 2950
Klo 12 – 16 ajanvaraus 09 8393 2200

Kiireellistä hoitoa tarvit­sevat hakeutuvat hoidon tarpeen arviointiin terveys­asemalle klo 8 – 11

Hoito-ohjeet

Hyvä ensihoito ja ensiapu on vamman paranemisen ja kuntou­tumisen perusta.

Ensihoito tarkoittaa 4:n K:n hoitoa:

  • Kompressio eli puristus – ei liian kireälle.
  • Kylmä – ei suoraan iholle, paleltumavaara!
  • Kohoasento – turvotus laskee.
  • Kevennys – ei turhaa rasitusta.

Ensimmäiset 12 tuntia loukkaantumisen jälkeen kylmä­hoitoa annetaan loukkaan­tuneelle alueelle noin 15 minuuttia kerrallaan 2 – 3 tunnin välein.

Kylmähoitojen välillä alueen ympärillä on oltava puristava eli kompri­moiva side. 12 – 24 tuntia loukkaan­tumisesta kylmä­hoito annetaan 3 – 5 tunnin välein.

Jos 48 tunnin eli 2 vuoro­kauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi (lähes oireeton), on hyvä hakeutua lääkärin tai fysio­terapeutin vastaanotolle.

Oireita vakavammasta vammasta (rikkou­tuneesta kudok­sesta):

  • selvä turvotus
  • leposärky
  • mustelma
  • rasituksessa lisääntyvä kipu

Jos edellä mainitut oireet lisääntyvät, on syytä hakeutua lääkärin tai fysio­terapeutin vastaan­otolle ennen edellä mainit­tuja aikarajoja.

Kasvukivut ja rasitusvammat

Usein pelaaja saattaa kärsiä kasvun mukanaan tuomista ns. kasvu­kivuista, joiden taustalla ei välttä­mättä ole varsi­naista tapa­turmaa tai loukkaan­tumista.

Nämä kasvukivut ja/tai ns. rasitus­vammat ovat usein täysin normaaleja pituus­kasvuun liittyviä oireita, ja niitä voi olla ajoittain hyvinkin vaikea tunnistaa. Kasvu­kivuille on tyypil­listä, että lepo auttaa vähäksi aikaa, mutta rasitusta lisät­täessä vaivat alkavat uudestaan.

Kasvuun liittyvissä rasitus­vammoissa olisi erittäin tärkeää, että pelaaja hakeutuisi tarpeeksi ajoissa lääkärin tai fysio­terapeutin vastaanotolle. Näin vaiva tai ongelma pystytään tunnis­tamaan nopeasti ja hoitamaan asian­mukaisesti. Pitkit­tyneenä vaiva pahenee ja aiheuttaa mahdollisesti ns. tois­sijaisia eli sekun­däärisiä vaivoja (toisten raken­teiden kipeytymistä).

info Lisätietoja rasitus­vammoista

Vakuutus

PV Vahingonkäsittely

Vakuutuksesi tiedot ja ilmoitusohjeet löydät täältä: Vahingonkäsittely.

Vakuutusyhtiö on ulko­maalainen AON ja vahingot käsittelee PV Vahingon­käsittely.

Lievät loukkaantumiset

Nyrjähdykset, venähdykset, rasitusvammat tai jos kysyttävää harjoituksista, kuntoutuksesta tai vammojen hoidosta:

Jari Pylvänäinen, fysio­terapeutti
puh. 0500 434 214, 09 686 6020
jari.pylvanainen (a) helsinginkuntofysio.com

Mikko Järvinen, fysioterapeutti
puh. 050 567 4468, 09 686 6020
mikko.jarvinen (a) helsinginkuntofysio.com

Orto-Lääkärit Lääkäriasema Oy
Yrjönkatu 36 A
00100 Helsinki
09 686 6020
www.ortolaakarit.fi

Orto-Lääkärit Lääkäri­asema Oy
Pohjola Stadion, (entinen Uuden­maan piirin toimisto, ylä­piha)
Myyr­mäen urheilupuisto
Raappavuorentie 6
01600 Vantaa
Vastaanotto ja lisä­tietoja: fysio­terapeutit Jari Pylvänäinen ja Mikko Järvinen

Huom. KOPSElla ei ole määrättyä lääkäriä, jolle pitäisi hakeutua loukkaan­tumisen sattuessa. Voit hakeutua haluamaasi lääkäriin. Lasku maksetaan itse, samoin korvaus­hakemus lähetetään itse vakuutus­yhtiöön.

Joukkueen huoltaja/valmentaja: tulosta huolto­laukkuun pelaajien vanhempien yhteys­tiedot ja talleta tärkeät numerot kännyk­kääsi. Suorita myös huoltaja­kurssi ja päivitä ensi­apu­taitosi ensi­apu­kurssilla.

© 2018 Korson Palloseura ry — 27.09.2018 2:10 (fi)