Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Liverpool International Football Academy Vantaa 10.-12.6.2016

Esittely

Liverpool Football Academy logo

Liverpool Football Club järjestää lukuisia jalka­pallo­kouluja ympäri maailman koulujen loma-aikoina. Valmentajina jalka­pallo­kouluissa toimivat suoraan huippu­luokan valmennus­keskuksesta saapuvat LFC-valmentajat.

Pelaajia valmennetaan kaikilla pelin osa-alueilla monin erilaisin harjoittein. Lapsille opetetaan teknii­koita kuten syöttämistä, syötön vastaan­ottamista, pallon kuljetta­mista, juoksemista pallon kanssa sekä laukomista jokaisen lapsen kyvyt ja tarpeet huomioiden.

Uskomme täydestä sydämestämme, että osallis­tumalla ohjel­maamme nuorilla pelaajilla on paremmat mahdolli­suudet kehittyä yhä paremmiksi pelaajiksi. Osallis­tujia innostetaan ilon, tiimi­työskentelyn sekä muiden lasten kunnioit­tamisen hengessä. Tuossa samassa hengessä saivat oppinsa myös sellaiset pelaajat kuin Steven Gerard ja Jamie Carragher, joista kasvoi sekä LFC edustus­joukkueen vakio­pelaajia että rooli­malleja miljoonille jalka­pallon ystäville ympäri maailman.

Jalkapallokoulu on tarkoitettu kaikille 6 – 14 vuotiaille tytöille ja pojille, pelaajan seurasta riippumatta.

Tervetuloa Liverpool International Football Academy Jalka­pallo­kouluun Vantaalla 10.6-12.6.2016!

Ohjelma

Tämä ohjelma löytyy myös Liverpool-leirin ilmoit­tautumis­sivulta:

KloAihe
09.30Ilmoittautuminen (katso taululta mihin ryhmään kuulut. Mene oikeaan ryhmään ilmoit­tautu­misen jälkeen.)
10.00Pelaajat on jaettu ryhmiin ja pallot on jaettu. Jalka­pallo­koulu alkaa.
11.15Hedelmätauko.
11.25Harjoittelua.
12.30Lounas.
13.15Harjoittelua.
15.00Ilmoittautuminen ennen kotiin lähtöä – tärkeää että vanhempi on mukana.

Koulu päättyy klo 15.00 joka päivä.

Yhteinen kokoontuminen ensimmäisenä päivänä ( klo 9.45 ) sekä yhteinen päätös viimeisenä päivänä ( klo 14.30 ).

Uutiset

Tammi

31

Virhe osoitetiedoissa

31.1.2016 23:10

Ilmoittautumissivulla on kirjoitus­virhe osoite­tiedoissa. Oikea osoite on: Läntinen Valkoisen­lähteen­tie 56, Vantaa ja Google Maps linkki sinne on tässä.

Pahoittelemme virhettä osoite­tiedoissa.

Joulu

9

Sopimus allekirjoitettu

9.12.2015 22:30

Sopimus Korson Palloseuran (KOPSE) ja Liverpool Inter­national Foot­ball Academy Scandinavian (LIFAS) välillä on alle­kirjoitettu ja Jalka­pallo­koulun ilmoit­tautumis­sivu on aukaistu. Huomaa, että LIFAS hoitaa kaiken ilmoittautumiseen liittyvän, mukaan­lukien maksun välittämisen.

Jalkapallokoulun harjoitusten veto­vastuu on alan englanti­laisilla ammatti­laisilla, joilla on vuosien kokemus niin jalka­pallosta kaikkein korkeimmalla tasolla kuin junioreiden kanssa työsken­telystä­kin. Mukana Jalka­pallo­koulussa on myös suoma­laisia valmentajia, jotka toimivat tulkkeina ja valmen­tajien apuna.

KOPSE järjestää käyttöön harjoitus-, opiskelu- ja ruokai­lutilat sekä vastaa toiminnan sujumisesta tapahtuman aikana.

Paikkoja Jalka­pallo­kouluun on rajoitetusti! Jos haluat oppia jalka­pallosta enemmän sekä nähdä että kokea harjoi­tukset aivan uudesta näkö­kulmasta niin varaa paikkasi ajoissa.

Ilmoit­tautumis­lomakkeen löydät täältä.

Lisätietoa antavat myös toiminnan­johtaja Juha Mattila sekä KOPSEn puheen­johtaja Arto Vitikka.

Ilmoittaudu mukaan

Mainosesite

Jalkapallokoulu 2016

© 2019 Korson Palloseura ry — 28.04.2019 19:29 (fi)