Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

KOPSE Opas: 1 2 3 Toimihenkilöt 4 5

Joukkueen toimihenkilöt

Suositeltavaa on että kolmesta viiteen aikuista jakaa joukkueen toiminnan kannalta välttä­mättömät tehtävät keskenään.

Osa toimi­henki­löiden tehtävistä on sellaisia, että niitä tehdään pitkin peli­kautta (esim. huoltaja). Osa tehtävistä taas on sellaisia, että niitä tehdään harvemmin (esim. varuste­vastaava). Tehtäviä on myös hyvä kier­rättää vuosien mittaan useampien vanhempien kesken. Joukkueen toiminnan yleinen johta­minen kuuluu aina joukkueen­johtajalle.

Joukkueiden toimi­henkilöt hyväksytetään Korson Pallo­seuran johto­kunnalla.

Joukkueenjohtaja (jojo)

Joukkueenjohtaja:

 • on henkilö, jonka joukkueen vanhemmat ovat valtuut­taneet tekemään päätöksiä joukkueen puolesta,
 • on yhteyshenkilö seuran johtoon päin,
 • hoitaa joukkueen tiedottamisen, ellei erillistä tiedotus­vastaavaa ole joukkueeseen nimetty,
 • vastaa joukkueen taloudesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa,
 • vastaa vanhempien toiminnasta,
 • hoitaa ilmoittautumiset sarjoihin ja turnauksiin,
 • hoitaa uusien pelaajien lisenssit ja
 • hoitaa joukkueen matka­järjestelyt jne.

Huoltaja

Joukkue tarvitsee 1–3 huoltajaa, jotka huolehtivat joukkueesta, sen varusteista ja tarvikkeista harjoi­tuksissa ja otteluissa. Huoltaja toimii valmentajan apuna ja neuvoo pelaajia niin varuste- kuin ravinto­asioissakin. Huoltaja on myös joukkueen ensi­apu­henkilö.

Vilvoitusta tarvitaan kun lämpötila nousee 30 asteeseen Stadi Cupissa 2011.

Varustevastaava

Varustevastaava hankkii joukkueen peli­paidat ja muut viralliset varusteet keskite­tysti seuran kautta. Hän myös huolehtii kannuste­palkinnot (esim. seuran viirit) peleihin.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii käytännössä joukkueen talous­asioista joukkueen­johtajan ja seuran ohjeiden mukaisesti. Tehtävään valitulta ei vaadita kirjan­pidon osaamista, vaikka se toki onkin eduksi tehtävän hoitamisessa.

Rahastonhoitajan pää­asialliset tehtävät ovat joukkueen kuukau­sittain lähettämien harjoitus­maksujen täsmääminen sekä joukkueen maksettavaksi määrättyjen laskujen (esim. kenttä­vuokrat) maksaminen.

Tapahtumavastaava

Joukkueen tulee nimetä yksi henkilö ns. joukkueen tapahtuma­vastaavaksi, joka osallistuu Korson Pallo­seuran yhteisten tapahtumien järjestelyihin. Tapahtuma­vastaava huolehtii myös joukkueen koti­peleihin buffetin pitäjät. Buffettia pitämällä joukkue voi hankkia varoja tulevaan toimin­taansa myymällä kahvia ja pieniä syötäviä yleisölle ja pelaajille.

Arpajaismyyntiä KOPSEn syysturnauksessa 2012.

Tapahtuma­vastaavaa ei tarvitse valita, jos joukkueen edustaja on mukana johto­kunnassa.

Joukkueet voivat myös suunnitella ja järjestää turnauksia varojen hankkimiseksi. Tällöin joukkueen tulee olla heti idean keksimisestä lähtien yhteydessä seuran seuran hallitukseen.

Pelaajien vanhemmat

Vanhempien rooli seurassa ja joukkueessa

Ilman vanhempien osallistumista jalka­pallo­seuran toimintaan, ei olisi seuraa eikä joukkueita. Vanhemmilla on mahdollisuus ja oikeus osallistua moniin asioihin KOPSEn toiminnassa: turnauksiin, valmennukseen ja muihin tapahtumiin sekä seuran jäseninä päätösten tekemiseen seuran kokouksissa.

KOPSEn järjestämä Karuselliturnaus Tikkurilassa keväällä 2013.

Juniorijoukkueissa vanhemmat huolehtivat siitä, että valmennus ja pelaaminen sujuvat: raha-asiat, kuljetukset, varusteet jne. pidetään hyvin hallinnassa. Varain­keruu­talkoot tarjoavat vanhemmille mukavia hetkiä yhdessä tekemiseen ja toisiinsa tutustumiseen. Seura­toiminnassa voit saada itsellesi uusia ystäviä.

Vanhemmat kantavat valmentajan ohella vastuun poikien ja tyttöjen jalka­pallo­innostuksen kipinän säilyt­tämisestä läpi juniori­vuosien.

Tavoitteet vanhemmille

KOPSEn pelaajien vanhemmat tunnistaa otteluissa siitä, että:

 • Kaikkia joukkueita kannustetaan reiluun peliin ja hyviä vastus­tajia arvostetaan.
 • Pelin ohjaaminen jätetään valmentajan tehtäväksi. Pelaajat eivät kaipaa tai tarvitse kentällä pelatessaan isien ja äitien ohjeita, tuntui­vatpa ne meistä vanhemmista kuinka tärkeiltä ja asian­tuntevilta tahansa. Annetaan poikien ja tyttöjen oppia jalka­palloa omilla ehdoillaan.
 • Kentän reunalta ei kommentoida ero­tuomarin työskentelyä ottelun aikana. Etenkin, kun on kysymyksessä nuori aloitteleva tuomari, vanhemmilta ja valmentajilta edellytetään aikuis­maista otetta pelin seuraa­misessa. Ero­tuomari tuomitsee ottelun ja osal­listuu inhimillisenä resurssina jalka­pallo­peliin. Siihen kuuluu mm. se, että ero­tuomari ei voi nähdä ihan kaikkea, ero­tuomari saattaa joskus tehdä virheitä ja, että ero­tuomari saa tulkita tilanteita. Kaikesta huolimatta on parempi, että tuomitseminen jätetään yksin­omaan ero­tuomarin tehtäväksi.
 • Kaikki sitoutuvat yhdessä laadittuihin joukkueen peli­sääntöihin ja hyväksyvät mm. sen, että nappula­iässä joukkueen pelaajia peluutetaan tasa­puolisesti. Toimimalla näin tuemme valmentajia työssään ja annamme oikean käyttäytymis­mallin omille lapsillemme. Reilu ja kitkaton toiminta ei aina ole helppoa, mutta tavoitte­lemisen arvoista se silti aina on. Kaiken lisäksi posi­tiivisella asenteella saamme ystäviä yli seura­rajojen sekä hyvän mielen, joka kestää kauemmin kuin yhden ottelun tai turnauksen ajan. Valmentajat, huoltajat ja katsojat kannus­takoot rehdisti kaikkia joukkueita sääntöjen­mukaiseen ja reiluun peliin. Jokainen peli on lasten peleissä yhtä tärkeä, eikä koskaan kuitenkaan niin tärkeä, että sen vuoksi tulisi toimia vastoin hyviä tapoja tai lasten etuja!

Tue lasta hänen harrastuksessaan

Vaikutat parhaiten lapsesi moti­vaatioon kun muistat seuraavan:

 • Olet kiinnostunut lapsesi harras­tuksesta esim. kyselemällä mitä harjoi­tuksissa tehtiin.
 • Osallistut joukkueen toimintaan. Jokaiselle riittää tehtäviä!
 • Käyt vanhempain­kokouksissa tutustumassa muihin vanhempiin. Osallistumalla ja olemalla aktiivinen autat myös omalla ajallaan ahertavia valmentajia ja joukkueen­johtajaa.
 • Kannustat lastasi harjoit­telemaan myös vapaa-aikana kotona ja pihalla, menet itsekin mukaan potkimaan palloa lapsesi kanssa.
 • Et aseta lapsellesi liian nuorena menestymis­tavoitteita. Parhaat tulokset syntyvät, kun lapsi tuntee harrastuksen omaksi jutukseen. Menestys ei saa olla ainoa palkit­semisen aihe; myös yrittämisestä tulee palkita. Oppimisen kannalta keskeistä on turvallinen ympäristö, joka sallii epä­onnistumiset. Siksi palautteen tulee olla pääosin posi­tiivista ja kannustavaa ja kritiikin erittäin varovaista.

© 2018 Korson Palloseura ry — 14.10.2018 12:49 (fi)