Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

KOPSE Opas: 1 2 3 4 Maksut 5

Seuran jäsenmaksu

Jokainen KOPSEn pelaaja maksaa seuran jäsen­maksua. Jäsen­maksulla katetaan seuran toiminnasta syntyviä kuluja. Näitä ovat muun­muassa:

  • palkat,
  • seuran kustantamat koulutus- ja valmennuskulut,
  • palkinnot
  • kirjanpitokulut,
  • ohjelmistokulut,
  • toimiston vuokra,
  • puhelinlaskut ja
  • internet-yhteyden käyttö­kulut ja koti­sivujen yllä­pito­kulut.

Sarjoihin osallistumiset maksaa joukkue.

Seuran jäsenmaksu on sidottu kalenteri­vuoteen ja se vahvistetaan vuosittain seuran syyskokouksessa. Seuraavan vuoden jäsen­maksut kerätään marras­kuun lopussa. Lasku tulee Jalkkis.netin kautta suoraan seuralta ja se maksetaan seuran (ei joukkueen) tilille.

Jäsenmaksun suuruus vuonna 2019 on 160 € ensimmäisestä saman perheen jäsenestä ja 80 € toisesta jäsenestä, kolmas jäsen ei maksa enää mitään eli ns. perhe­jäsen­maksu on suuruu­deltaan 240 €.

Kannatusjäsenmaksu

Kannatusjäsenmaksu on suuruudeltaan 60 € tai kannattajan itsensä valitsema tätä suurempi summa. Kannatus­jäsen­maksun maksaneella ei ole ääni- eikä peli­oikeutta.

Pelilisenssi

Suomen Pallo­liiton järjestämiiin peleihin osallis­tuminen edellyttää pelaajalta peli­lisenssin eli peli­passin hankkimista. Peli­lisenssi riippuu monesta tekijästä, kuten ikä­ryhmästä, jossa pelaa ja siitä, mihin sarjoihin pelaaja osallistuu.

Pelilisenssi maksetaan kalenteri­vuosittain. Nuorten (11 – 19 vuotiaat) peli­lisenssin hinta on 40 €. Lasten (alle 11-vuotiaat) peli­lisenssin hinta on 25 €. Peli­lisenssin tyypit ja tarkat hinnat vuodelle 2018 on ilmoitettu Pallo­liiton sivuilla.

Seura hankkii peli­lisenssin pelaajan puolesta ja laskuttaa siitä suoraan pelaajaa. Seura tilittää maksun kokonai­suudessaan Suomen Pallo­liitolle.

Vakuutus

Jokainen pelaaja, joka osallistuu Suomen Pallo­liiton järjestämiin otteluihin ja turnauksiin, on vakuutettava tapaturmien varalle. Seura vaatii, että pelaajalla on vakuutus voimassa myös harjoi­tuksissa ja tähän on painava syy. Harjoi­tuksissa harjoi­tellaan pelaa­mista toisinaan yhtä tosissaan kuin peleissäkin.

Vamman sattuessa niiden hoitamisen kustannukset voivat nousta varsin korkeiksi, jos hoitoon tarvitaan urheilu­vammoihin erikois­tunut lääkäri tai kuntou­tuksesta tulee pitkä­aikainen prosessi. Lisäksi vakuutus­yhtiöillä on sopimuksia yksityisten lääkäri­asemien kanssa, jolloin hoidon aloittaminen sujuu nopeammin kuin terveys­keskuksissa, joista lähetteen hakeminen erikois­lääkäreille tuntuu olevan vaikeampaa.

Jos pelaajalla on oma urheilu­vammat kilpailu­toimin­nassa korvaava vakuutus, ei hänen tarvitse ottaa toista vakuutusta seuran (Pallo­liiton) kautta. Tällöin pelaajan on toimitettava joukkueen­johtajalle kirjallinen todiste maksetusta vakuutuksesta ja sen voimassa­olo­ajasta.

Seura lähettää laskun vakuutuksesta suoraan pelaajalle.

Vakuutuksen hinta riippuu pelaajan iästä ja sarjasta. Lisätieto vakuutuksista löytyy Pallo­liiton sivuilta.

Taitokoulut

Taitokouluja järjestetään innokkaimmille tai edisty­neemmille pelaa­jille. Niihin valitut maksavat yli­määräiset kulunsa yleensä itse, mutta joukkue voi toki hoitaa maksut halua­mallaan tavalla.

Seura laskuttaa joukkueita taito­kouluista osallis­tujien luku­määrän mukaan.

Joukkueen kuukausimaksu

Joukkueet keräävät harjoitus­maksua ("harkka­maksua") kuukau­sittain kattamaan harjoitus- ja peli­toimintaansa. Suurimmat joukkueille koituvat kustan­nukset syntyvät yleensä palkattujen valmentajien palkkioista, kenttien vuokrista sekä turnauksista.

Maksujen suuruus riippuu siitä, kuinka monta pelaajaa joukkueessa on, kuinka usein ja millä kentillä joukkue harjoittelee, kuinka ahkerasti se osallistuu erilaisiin turnauksiin ja kuinka monta maksettua valmentajaa joukkueella on (mukaan­lukien maali­vahti­valmennus).

Joukkue voi alentaa keräämiään maksuja sponso­roinnilla ja ahkeralla talkoo­työllä. Talkoo­työksi katsotaan mm. buffetin pitäminen tai seuran logolla varustettujen, myyntiin tarkoitettujen tuotteiden (ns. fani­tuotteiden) myyminen peleissä ja seuran järjestämissä turnauksissa. Näistä saatuihin tuloihin ei verottaja (ainakaan tällä hetkellä) kajoa. Epä­selvissä tapauk­sissa kannattaa varmistaa asia suoraan verottajalta.

Esimerkkinä kenttävuokrista mainittakoon vaikkapa Tikkurilan ison teko­nurmi­kentän vuokra, joka tällä hetkellä (2018) on talvisin noin 120 € ja kesäisin noin 40 € tunti. Talvella kustannuksia lisää kentän auraaminen. Yleensä joukkueen harjoituksiin riittää puolikas tai neljännes kenttää ja kentän vuokra on tällöin samassa suhteessa. Peliä varten tarvitaan kuitenkin joko puolikas tai koko kenttä ja peliaika voi olla esimerkiksi 2 x 20 tai 2 x 40 minuuttia.

Jokivarren tekonurmikentällä, jonka KOPSE Tekonurmi oy omistaa, vuokra on 80 € tunti ja se pidetään käytännön syistä samana seuran toisen, ahkerasti käyttämän Peakfin Arenan kesävuokran kanssa.

Toinen esimerkki joukkueelle koituvista kustannuksista on vuosittain kesäkuussa pidettävä Stadi Cup ja heinäkuussa järjestettävä Helsinki Cup. Osallistumismaksu Stadi Cup turnaukseen vuonna 2013 oli 210 € joukkueelta. Harkkamaksun voi arvioida sovitettavan siten, että se käsittää myös joitakin turnauksia, joihin kaikki pelaajat osallistuvat.

Stadi Cup 2011

© 2019 Korson Palloseura ry — 28.04.2019 19:31 (fi)