Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Rekrytointi: Valmennuspäällikkö

KORSON PALLOSEURA HAKEE VAKITUISTA VALMENNUSPÄÄLLIKKÖÄ

Hakuaika 30.12.2017 – 21.1.2018

Korson Palloseura ry (KOPSE) on vuonna 1980 perustettu vantaa­lainen jalka­pallo­seura, joka pelaaja­lisenssien määrällä mitattuna on yksi Uuden­maan piirin suurimpia seuroja ja jonka jäsen­määrä on viime vuosina ollut voimak­kaassa kasvussa. KOPSE on kasvattaja­seura, jonka suurin kohde­ryhmä on juniorit. Urheili­joidemme ikä­skaala on noin 3-vuotiaista futis­kerho­laisista yli 40-vuotiaisiin ikä­miehiin.

Seuralla on toimintaa Korsossa sekä lähi­alueilla sijaitse­villa Keski-Uuden­maan kentillä. Seuralla on käytössään elo­kuussa 2017 valmistunut oma teko­nurmi, jota se hyödyntää kesä­kaudella. Joki­varressa sijaitsevaa Aulis Aktia Areenaa hallinnoi Korson Pallo­seuran kokonaan omistama KOPSE Teko­nurmi Oy. Oman teko­nurmen lisäksi KOPSE käyttää vuoroja ympäri vuoden Legirus Arenan teko­nurmelta.

Tarjoamme mielenkiintoista, antoisaa ja haasta­vaakin työtä juniori- ja aikuis­toiminnan parissa nuorekkaassa seurassa. Tarjoamme mahdolli­suuden suunnitella koulutusta kokonais­valtaisesti sekä kehittää kaikkia osa­tekijöitä: pelaajia, valmentajia ja seuraa.

Seuran käynnissä olevan strategiatyön mukaisesti odotamme valmennus­päälliköltä:

  • Urheilijan kokonaisvaltaisen ja tavoit­teellisen kehityksen tukemista sekä pelaaja­polun rakentamista,
  • Innostavan harjoittelu­kulttuurin luomista tahto- ja taito­tason mukaisesti jaettuna tavoit­teelliseen ja harraste­jalka­palloon,
  • Osallistumista seuran lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen suunnitteluun sen urheilulli­sesta näkö­kulmasta.

Töitä tehdään pääsääntöisesti urheilu­kentillä iltaisin ja viikon­loppuisin. Seuran työn­tekijöitä vuoden 2018 alussa ovat toiminnan­johtaja ja oppi­sopimus­opiskelija. Haemme mukaamme tähän joukkoon valmennus­päällikköä kehittämään seuramme urheilullista osaamista. Valmennus­päällikön tehtävänä on valmentaa, johtaa, ohjata ja valvoa seuran valmennus- ja kasvatus­työtä seuran strategian ja linjausten mukaisesti.

Työ vaatii tekijältään hyviä organisointi­taitoja ja esi­mies­osaamista. Valmennus- ja ohjaus­tehtävissä tarvitaan myös pedagogista osaamista, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Yleisesti hyvät vuoro­vaikutus­taidot, sosiaalinen ja ulos­päin suuntautunut luonne ovat välttä­mättömiä tehtävässä onnistumi­seksi. Tarvitaan myös oma-aloitteista aktiivisuutta ja kiinnostusta seuran, sen toiminta­ympäristön sekä myös itsensä kehittämiseen. Oman toimi­alueensa kehittäminen on osa sitä roolia, jota valmennus­päälliköltä odotamme ja jota hänelle tarjoamme.

Valmennuspäälliköllä tulee olla suoritettuna liikunta-alan kasvatus­tieteen opintoja tai tutkintoja sekä lajin ylimpiä kursseja.

Vapaamuotoiset hakemukset palkka­toivomuksineen pyydetään toimittamaan 21.1.2018 mennessä osoitteeseen rekrytointi(a)kopse.org. Hakemukseen tulee liittää CV ja tiedot mahdollisista suosittelijoista.

ALKAEN 1.3.2018 TAI SOPIMUKSEN MUKAAN

Seuran toiminnasta lisää osoitteessa www.kopse.org.

Lisätietoja arki-iltaisin maanantai-torstai klo 18-20 antavat:

Puheenjohtaja Petteri Forssell 050 331 6500 pj (a) kopse.org

Varapuheenjohtaja Santtu Vähälä 050 385 8700 vpj (a) kopse.org

© 2018 Korson Palloseura ry — 12.04.2018 15:35 (fi)