Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Varainhankinta

Virtuaalineliöiden ostaminen

Kuinka minä voin tukea hanketta?

Pala tekonurmea myytävänä!

Tarjoamme kaikille yksityis­henki­löille mahdolli­suuden ostaa 1, 3 tai 10 kpl virtuaal­isia neliöitä teko­nurmelta. Virtu­aaliset neliöt eivät ole oikeita, mutta osta­malla vaikkapa vain yhden neliön, autat osaltasi seuraa hankkeessa. Luvallasi lisäämme nimesi virtuaali­neliöitä ostaneiden henki­löiden listaan.

Virtuaalineliöiden myynnillä saatu tuotto käytetään kentän väli­neistön kuten uusien maalien hankintaan ja huoltamiseen.

Suuremmissa määrissä pyydämme ottamaan yhteyttä seuraan esi­merkiksi lähettämällä sähkö­postia osoit­teeseen varain­keruu (a) kopse.org.

Kuinka yritykseni voi tukea hanketta?

Yrityksille on tarjolla erilaisia sponsorointipaketteja, joilla ne saavat näkyvyyttä kentällä. Mainosten myyntiä suorittaa KOPSE Teko­nurmi Oy. Lisä­tietoa sponso­rointi­mahdolli­suuksista KOPSE Teko­nurmi Oy:n sivulta.

Jokivarren tekonurmikenttä juhannusaamulla 2018.

Varainkeruu toiminnan tukena

Talkootyö on osa varainkeruuta

Kuvassa varainkeruuta arpajaiskojussa Kopsen Syysturnauksessa vuonna 2012

Lähes kaikkien suomalaisten urheilu­seurojen toiminta perustuu vapaa­ehtois­työhön ja kustannusten pitämiseen mahdollisimman pieninä. Vain näin voidaan taata harrastus­mahdollisuus tuhansille lapsille ja nuorille perheissä, joiden varallisuus ja mahdolli­suudet tarjota liikuntaa voivat vaihtelevat huomatta­vasti.

Suuri osa seurojen toiminta­edelly­tyksistä pohjautuu talkoo­työhön, fani­tuotteiden myyntiin sekä erilaisiin keräyksiin. Pelkkä hyvä tahto ei valitettavasti riitä, ja vaikka kuntien hiekkakentät usein ovatkin ilmaisia — pelejä ehkä lukuun­ottamatta — rahaa tarvitaan ainakin teko­nurmi­pintaisten harjoittelu­paikkojen vuokriin. Juuri tämän vuoksi joukkueet keräävät kuukausit­taista maksua, jolla katetaan vuokrat, valmentajien palkkiot ja turnaus- ja sarjapelimaksut. Lisä­tietoa harrastuksen maksuista löytyy KOPSE Oppaan sivulla Maksut.

Me Korson Pallo­seurassa olemme onnekkaita, että olemme saaneet Korson ja lähi­seutujen perheet vakuuttu­neiksi siitä, että liikunnan tarjo­aminen lapsille ja nuorille maksaa itsenä takaisin hyvänä ja terveel­lisenä elämänä ja koko perhettä lähentävänä harras­tuksena.

Suurempien hankkeiden rahoittaminen

Aika ajoin urheilu­seurat havahtuvat siihen, että toiminnan edelly­tyksiä olisi mahdolli­suus parantaa — ainakin jos olisi rahaa näiden haaveiden toteuttamiseksi. Korson Pallo­seuralla tämä tilanne on nyt kun seuran jäsen­määrä on kasvanut pitkän ajan ennätyk­seensä.

Nykyisellä jäsen­määrällä emme pysty tarjoamaan kaikille joukkueille vuoroja lähialueiden teko­nurmi­kentiltä, kun mukaan otetaan myös joukkueiden viikottaiset peli­vuorot. Siksi osa vuoroista joudutaan hakemaan Tikkurilasta ja jopa Hakunilasta saakka.

Seuran historian tähän saakka merkittävin hanke oman teko­nurmi­kentän rakentamiseksi Joki­varren hiekka­kentälle on viety onnistuneesti maaliin. Kenttä täyttää seuran tämän­hetkiset vaatimukset varusteiden, koon ja pinta­materiaalin suhteen. Siellä voidaan pelata pelejä, järjestää turnauksia ja tapahtumia ja erityisesti harjoitella koko kesä­kauden ajan.

Kentän hankintaa ja hallintaa varten perustettiin KOPSE Teko­nurmi Oy, jonka Korson Pallo­seura omistaa koko­nai­suudessaan. Lisä­tietoa yrityk­sestä ja projektista löytyy Teko­nurmi sivulta.

© 2018 Korson Palloseura ry — 17.09.2018 21:36 (fi)