Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Sivusto

Sivuston tekniikasta

Tavoitteet

Näiden sivujen on tarkoitus palvella sekä tietokoneen että pienempien laitteiden käyttäjiä. Sen vuoksi sivusto noudattaa Responsive Web Design tekniikkaa, jossa sivuston sisältö on kirjoitettu vain kerran, mutta jossa tyylisivut määrittelevät sivun ulkonäön niin pitkälle kuin mahdollista.

Palstat

Tämä jako kahteen osaan sallii esimerkiksi sen, että kun selain­ikkunaa pienennetään riittävästi, kaksipalstaiset sivut muuttuvat yksi­palstaisiksi ja pää­valikon alla näytetään sivu­kohtainen valikko, jolla puhelimen tapaisten kapean näytön omaavien laitteiden käyttäjät löytävät sivulla olevat osiot helpommin. Palstoitus muuttuu siis vaatimatta toista versiota sivusta. Säästö kirjoitettavan ja yllä­pidettävän tekstin määrässä on huomattava.

Joustavuus

Jos sinulla on käytössä vähintään IE9, Chrome tai jokin muu moderni selain, voit kokeilla asiaa käytännössä kaventamalla selain­ikkunaa riittävästi. Kun kavennat ikkunaa vielä hiukan lisää, vaihtuu pää­valikko kapeampaan tilaan, jossa kolmen valikon tilalla on symboleja. Tämä säästää tilaa leveys­suunnassa esi­merkiksi puhelimissa.

Typografiasta

Sivulla käytetään leipä­tekstissä ensi­sijaisena kirjasimena Calibri kirjasinta, joka on valmiiksi asennettuna kaikissa uudemmissa Windows-koneissa. Vain Windows XP-koneen käyttäjiltä se puuttuu, jollei koneeseen ole asennettu Office 2007:ää.

Calibrin puuttuessa ladataan Adoben kirjastosta kirjasin Myriad Pro, joka on hyvin samankaltainen Calibrin kanssa. Otsikoissa ja muissa erityis­paikoissa käytetään myös Museo Sans kirjasinta, joka myös ladataan Adoben kirjastosta.

Sivujen taustalla näkyvä KOPSEn logo on esillä vain kun sivua ladataan tieto­koneen selaimella. Taustakuvan koko on melko suuri, joten kuvan pois jättäminen vähentää sivun latausaikaa.

Tuetut selaimet

Suurin osa uudeh­koista selaimista tukee sivus­tolla käytettyjä teknii­koita, mutta sivusto ei näy kaikilla selaimilla identti­sesti. Olisi liian suuri työ yrittää tukea harvinaisia tai vanhen­tuneita selaimia.

Tärkein selain, jonka tuki vaihtelee iän mukaan on Internet Explorer (IE). Sivusto tukee tällä hetkellä IE:n versioita 8 ja uudempia. Tämä vain sen vuoksi, että versiolla on vielä paljon käyttäjiä. IE8 tuli Windows XP:n päivityksen (service pack) mukana yli 10 vuotta sitten. IE8:n saaminen toimimaan siedettävästi vaatii jo nyt yli­määräisiä temppuja (javascript).

Tuetut selaimet ovat siis: IE versio 8 tai uudempi, Firefox, Chrome, Opera ja Applen Safari. Tuetut puhelimet ovat iPhone ja Windows Phone (testattu Nokia Lumia 820, 920 ja 1520). Tuettu tabletti on iPad Air. IPad on testattu vain uusimmassa iOS:n versiossa (iPad Air). iPhonen toimin­nallisuus on testattu vain simulaattorissa.

Sanastoa

HTML eli Hypertext Markup Language on Internetin sivun­kuvaus­kieli. Miltä se näyttää? Esi­merkiksi yksin­kertainen teksti­kappale kirjoi­tetaan väkä­suluissa merkityn tagin alkumerkin ja loppumerkin väliin. Esimerkiksi näin:

<p>Tämä on yksi kappale tekstiä.</p>

Voit myös katsoa tämän sivun lähde­koodia. Toiminto löytyy selaimesta näpäyt­tämällä tekstiä hiiren 2-napilla (yleensä oikeanpuoleinen).

Javascript on selaimessa ajettava pieni ohjelma, jolla sivua voidaan hallita vielä sen jälkeenkin kun sivu on ladattu palveli­melta käyttäjän selaimelle.

Responsive Web Design tarkoittaa sivujen tekemistä joustaviksi eri laitteille.

Tyylisivut eli Cascading Style Sheets (CSS) määrittelee sivun elementtien ulko­näölliset ominaisuudet, mutta ei sen sisältöä, joka kirjoi­tetaan HTML:llä. Perin­teisessä netti­sivussa voi olla myös pelkällä HTML:llä tehtyjä sivu­määrityksiä.

Webfont on julkisesta kirjas­tosta ladattu kirjasin, jota tuetut selaimet osaavat käyttää. Vaikka kirjasto on kehittäjälle tai sivuston yllä­pitäjälle maksullinen, ei siitä koidu kuluja selaimen käyttäjälle.

Kävijätilastot

Kävijätilastot päivitetään aina kuu­kauden vaihduttua. Tilasto­tietoa on olemassa vuoden 2014 alusta, eli siitä lähtien kun sivut kirjoitettiin kokonaan uusiksi ja siirryimme samalla Webhotelli.fi:n asiakkaiksi.

Taulukossa näkyvät eri IP-osoitteista tulleet sivukyselyt, joten se näyttää kävijöiden luku­määrän (ei vierailujen tai sivu­latausten määriä, jotka ovat näitä lukuja suurempia).

Kävijätilastot

Päivitetty 17.6.2019

© 2019 Korson Palloseura ry — 17.06.2019 0:12 (fi)