Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

KOPSE Tekonurmi Oy Projektin edistyminen

Syyskuu

9.9.2017

KENTÄN AVAJAISET JA NIMEÄMINEN

Kenttä vihittiin käyttöön sateisessa säässä. Sää ei estänyt tilaisuutta, koska jalka­pallo on avoimen taivaan alla pelattava kenttä­laji ja pelaajat ja katsojat ovat tottuneet myös tällaisiin keleihin.

Kuva Aulis Jorosesta kentän kyltin alla 'omien poikien' kanssa.

2.9.2017

BLOGI LOPPUU — MELKEIN!

Talkopäivänä kenttää ja pukuhuonetta kunnostettiin eri tavoin. Puku­huone maalattiin sisältä ja ulkoa. Myös juniori­pelaajia oli tekemässä talkoo­työtä.

Lapset auttoivat pukuhuoneen maalaamisessa.

Koska tekonurmi on jo otettu käyttöön, on projektin blogin aika hiljentyä ainakin toistai­seksi. Seuraamme kuitenkin teko­nurmen yllä­pito­töitä täällä ja tallennamme kuvia niistä myös jatkossa.

Elokuu

23.8.2017

SE ON VALMIS — MELKEIN!

Ensimmäiset isot maalit, käytetyt mutta kunnostetut, on tuotu kentälle.

Ensimäiset isot maalit kentällä.

Kentän eteläinen osa ja lounais­nurkka on vielä työmaa-aluetta. Sinne on alle 18-vuotiailta pääsy kokonaan kielletty. Aikuiset voivat hakea sinne menneet pallot VAIN, JOS MUKANA ON TURVALIIVIT JA KYPÄRÄ. Parempi on kuitenkin potkia palloa riittävän kaukana sieltä ja odottaa kärsivälli­sesti, että työmaa saa työnsä valmiiksi ja poistuu paikalta.

Kentän eteläosa ja lounaisnurkka on vielä osaksi työmaa-aluetta.

Kentän pohjois­osassa on turval­lista harjoitella. Kentälle levitettiin kumi­purua tänään ja se tuntuu erityisen pehmeältä kävellä ja juosta. Kuva on otettu luoteis­nurkalla.

Siniselle pinnalle ison ja pienen teko­nurmen välissä on asetettu merkit 10 m välein 60 m saakka. Viimeinen merkki on vihreällä pinnalla, josta teko­nurmi jatkuu portille saakka lämmittely­alueena ja maalien säilytys­paikkana, silloin kun kentällä pelataan peliä koko kentän pituudelta.

Itäinen sivusta ja sininen juoksu­matto.

Ensimmäinen joukkue harjoit­telemassa kentällä oli tänään KOPSE A-pojat. Pari pelaajaa oli tullut kentälle jo hyvissä ajoin ennen harjoituksia ottamaan tyypit uudesta pinnasta.

17.8.2017

Koko pelikenttä saatiinkin laitettua paikoilleen, eikä lounais­nurkka jäänytkään työmaan alle.

Putkityömaa ei häirinytkään kentän valmistumista.

Sisään tultaessa ei jää epä­selväksi minkä seuran kenttä on kyseessä. Viereen tulee myös Saltexin nimi.

KOPSE teksti kentän pinnassa.

Ison ja pienen tekonurmen väliin jäävä alue on aiemman mallin mukaan sininen.

Ison ja pienen tekonurmen välinen alue tulee siniseksi.

Keskikentällä näkyy valkoinen puolen kentän viiva 11x11 peleissä ja keltaiset pelialueen rajat 7x7/8x8/9x9 peleissä.

Keskikentän viivojen teko työn alla.

15.8.2017

Vihreää mattoa on levitetty jo kolmanneksen matkalta kentälle, vaikka päivä ei ole edes puolessa! Tuntia myöhemmin sitä oli maassa jo puolen kentän verran. Hieno sääkin edistää hommia. Kukin rulla on noin 4 m leveä.

Tekonurmen levittämistä 4 m suikaleina kerrallaan.

Kaupunki päätti lisätä hiekkaa pohjois­aidan ulko­puolella.

Kentän pohjoisreunalle levitetään lisää hiekkaa.

Ilmeisesti puskusauman tekoa varten kahden maton tarkka raja saadaan leikkaamalla molemmista matoista ohut siivu mattojen ollessa osittain päällekkäin.

Puskusauman tekemiseksi leikataan viipale mattojen välistä.

11.8.2017

Kentän tasaus ja pohjatyöt on nyt tehty. Teko­nurmen levittäminen alkaa tiistaina 15.8.2017! Kuvat kentältä 11.8.2017.

Lumenpoistoportit kentän pohjois- ja länsireunalla on nyt paikallaan.

Kentän molemmat lumenpoistoportit on asennettu.

Yksi KOPSE P07:n revennyt pallo löytyi kentältä. Odottanee potkaisemista?

Yksinäinen P07:n pallo löytyi kentältä.

9.8.2017

Aitaprojektin osavastaanottokokous pidetiin aamulla. Kiersimme kentän ympäri ja tutkimme aitojen kiinnitykset, keskustelimme porteista ja totesimme kaiken oleellisen olevan kunnossa.

Verkko on nostettu paikalleen ison ja pienen tekonurmen väliin.

Verkko pienen ja ison tekonurmen välissä.

Kentän alta löytyneen kallion takia paikalle jouduttiin hakemaan lisää kivituhkaa.

Lisähiekkaa kentälle.

Tätä emme tarvitse enää tällä kentällä! Kyseessä on hiekkakentän lanauslaite, jota vedettiin traktorin perässä ennen pelejä.

Vanha hiekkakentän lanauslaite.

Viemäriremontin vuoksi harjanne kentän ja moottoritien välissä on purettu väliaikaisesti. Se tullaan täyttämään uudelleen kun remontti on valmis.

Viemärityön vuoksi kentän ja moottoritien väliin on syntynyt iso aukko.

Tarkastusväki tutkii vanhaa tekonurmea. Nurmi näyttää olevan aika huonossa kunnossa.

Tarkastusväki tutkii vanhaa tekonurmea, joka oli pesäpalloa varten.

8.8.2017

Kentän suoristaminen alkoi eilen! Siinä yhteydessä tuli esiin myös kalliota kentän etelä­päädyssä. Sen vuoksi kentälle joudutaan kuljettamaan lisää hiekkaa ja kallis­tusten suuntaa hiukan muuttamaan. Kalliot oli peitetty hiekalla jo ennen kuvan ottamista.

Kentällä häärääviä työkoneita: tiekarhu ja pieni pyöräkuormaaja.

Kolmas työkalu on täry­jyrä pinnan tasoitta­miseen. Koko kentälle on nyt levitetty uutta hiekkaa ja kentän kallis­tuksia reunoja kohti hieno­säädetään.

Melkein koko kenttä näkyy kuvassa.

5.8.2017

Aitojen pystytys on nyt likipitäen valmis. Etelä­puolelle tuleva työmaa-aita on kaupungin vastuulla, mutta länsi-, pohjois- ja itä­reunan aidat ovat pystyssä. Alla olevassa kuvassa on on näkyvissä länsi­puolella sijaitseva kulku­aukko ja lumen­siirto­portti. Lunta aurataan talvella portista kentän ulko­puolelle, jos on tarpeen.

Itäreunan aitaa parkkialueen kohdalla.

Yksi aitaurakoitsijoiden työkoneista, saksinosturi.

Aitaurakoitsijan saksinosturi.

Varoitus on paikallaan kun kentällä työskennellään!

Työmaavaroitus

2.8.2017

Aitaurakka on edennyt jo pitkän matkaa länsi­reunalla. Kuopissa olevien tolppien päälle on kaadettu sementtiä. Laudat tukevat aitoja vielä tässä vaiheessa.

Aitaurakka länsireunalla.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tutkimassa viemäri­urakan vaikutuksia kenttä­projektille. Maahan kaivettu rotko estää työkoneiden liikkumisen mäen päälle. Ne eivät kuitenkaan voi ajaa kentän poikki sitten kun teko­nurmen asennus alkaa vaan niille on keksittävä uusi reitti.

Viemäriremontin kaiverruksia.

Itäreunan aitojen tolppien paikat on jo suurimmaksi osaksi porattu. Aita jatkuu pienen tekonurmen kohdalta etelään ja taittuu kohta lähemmäs parkki­aluetta, jättäen siihen lämmittely­tilan ja paikan pienille maaleille silloin kun kentällä pelataan koko kentän pituudelta.

Itäreunan aitojen koloja.

Mahdollinen uusi kulkureitti työkoneille mäen päälle voisi olla kentän etelä­puolella sen jälkeen kun sieltä kaataa 5 puuta.

Työkoneiden kulkureitti pukuhuneen eteläpuolelta?

Heinäkuu

28.7.2017

Viemäriremontti on alkanut. Se aiheuttaa toimintaa kentän ja koulun välissä.

Viemärilinja

Kentän aitojen pystyttäminen on jatkunut reikien poraamisella tolppia varten. Ei vielä kovin suurta edistystä havaittavissa kun itse aitaa on saman verran kuin edellisenä päivänä.

Reikiä aidan tolppia varten.

27.7.2017

Aidan rakentaminen on vihdoinkin alkanut!

Oven kohdalle aidan ulkopuolelle tulee vielä aita­levy, jolla estetään vaikkapa mopojen kulkeminen kentälle.

Aidan ensimmäinen palanen on paikallaan.

Työmaakokous kentällä, mukana Petteri, Juha ja Kari. Aitaurakasta kerääntyvät hiekat kuljetetaan kuvassa näkyvien putkien eteen lisä­parkki­paikan pohjaksi.

Kentän ulkopuolinen alue, jonne siirretään ylimääräistä soraa.

25.7.2017

Kentän eteläpuolella tehtävä vesi- ja viemäri­remontti, joka vaikuttaa kentän aidoi­tukseen, on alkamassa. Etelä­puolen aita tehdään valmiiksi vasta remontin valmis­tumisen jälkeen.

Putkiremontin vaatimia järeitä putkia.

Aidoitusurakointi on alkanut ja paikalle on tuotu aita­materiaalia, mutta tolppia ei vielä ole yhtään kappaletta pystyssä.

Aitamateriaalia.

Pitkä sähköroikka on vedetty aina koululta saakka kentän pohjois­päätyyn. Luulisi että töpseli löytyisi lähempääkin!

Sähköroikalla on pituutta!

Kentän länsisivu on nyt kunnossa. Kaikki lähellä olleet pusikot on raivattu ja maasto valo­tolppien ulko­puolella on tasattu sopivaan kallistukseen.

Kentän länsilaita on nyt kunnossa.

Kentän luoteis­nurkalla oleva ojan ylitys on nyt helpompaa. Yleisenä kulku­väylänä pohjalla oleva kura olisi kulkeutunut kentälle koulu­laisten kulkiessa kentän poikki. Maahan kaivettu putki kuljettaa vedet ja päälle laitettu sora pitää kengät kuivina.

Kentän kulmassa oleva oja on korvattu putkella.

11.7.2017

Harvennustyöt länsipuolella ovat jo pitkällä. Kuuleman mukaan aitojen pystyttämiseen päästään ensi viikon alusta.

Kurottimella saa kentän reunan tasaiseksi.

Koivupöllejä kaadetuista puista. Lienevät kaupungin omaisuutta.

Koivut pilkkoutuvat pieniksi muuttorisahan avulla.

7.7.2017

Sorakasat on jo jyrätty reunan yli, mutta lisää tarvitaan luoteisnurkalle.

Aiemmin tulleet kasat on levitetty kentän reunan yli.

Hiukan isommatkin kivet vaihtavat paikkaa. Ehkäpä jopa jää­kauden päättymisestä asti rauhassa paikallaan maannut kivi joutui nyt siirtymään aidan tieltä.

Iso kivi on nostettu reunasta, ilmeisesti aidan tieltä.

5.7.2017

Työt Jokivarren kentällä on vihdoinkin päässeet käyntiin!

Ensimmäisenä paikalle on tuotu kolme kasaa sepeliä täyttö­maaksi kentän pohjois­reunalle. Sillä täytetään noin 2 m syvää painannetta kun alku­peräistä kenttää siirretään pari metriä pohjoiseen.

Sepelikasoja Jokivarren kentällä ojan täyttöä varten.

Myös kentän länsisivulla olevaa risukkoa ja puustoa ollaan jo poistamassa. Poistettavat puut – isommat ja pienemmät – on merkitty punaisilla pisteillä.

Kentän reunalta poistettavat kasvit on merkitty punaisella.

2.7.2017

Kaksi miestä huomio­liiveissä tallus­teli kentän länsi­laidalla klo 16 aikoihin ja tutki pusikkoa. Ehkäpä homma alkaa kohta ihan virallisesti?

Kesäkuu

27.6.2017

Odotamme jo malttamattomina kentän aitojen pystytys­urakan alkamista. Vielä tiistaina paikalla oli hiljaista. Mitä nyt muutamat lapset treenasivat taitojansa pienellä teko­nurmella.

Kentän länsilaidalla olevat ryteiköt tullaan kaatamaan. Nyt ne vielä ovat siinä

Kaupunki on luvannut, että kentän länsi­puolella ojan takana olevat ryteiköt tullaan kaatamaan.

Hiljainen hiekkakenttä. Vain pienellä tekonurmella muutamia lapsia.

Hiekkakenttä vaikutti hiljaiselta. Tällä kertaa paikalla ei ollut jälkiä autoilla tai mopoilla kurvailemisesta vaan pinta näytti suhteellisen tasaiselta.

Rikkinäinne pikkumaali. Se korvataan uudella.

Kentän pinnan lisäksi kentälle tulevat varusteet pitää huoltaa tai korvata ehjillä. Jostain syystä verkoissa kiipeily on suurta hupia, mutta jälki on sitten myös sen mukaista. Viereisen kuvan mukaisia maaleja ei ole ilo käyttää.

Toivottavasti kentän valmistuttua siellä olevat varusteet jätetään rauhaan, jotta niiden korjaamiseen ei mene rahaa, jota voisi käyttää hyödyllisempäänkin toimintaan. Toki kyse on myös varusteiden laadusta.

Pyrimmekin löytämään sellaiset välineet, jotka eivät ole hepposia ja joiden normaali käyttö ei aiheuta rikkoontumisia. Monet maalit on suunniteltu siten, että niiden verkot ovat löysällä, jolloin ne kietoutuvat pyörien alle ihan normaalissakin käytössä.

© 2018 Korson Palloseura ry — 12.04.2018 15:33 (fi)