Championship

Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Join The Club
Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Follow Us
Top

KOPSEn tuottama vuosittainen arvo yhteiskunnalle on mitattu – 5,23 M€!

Suomen Palloliitto on tehnyt yhdessä Euroopan jalkapalloliiton kattojärjestön UEFA:n kanssa mallinnuksen jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin loppuvuodesta 2019. Korson Palloseura ry on ollut mukana tutkimuksen syksyllä 2021 tehdyllä kierroksella ja nyt meillä on raportoitavissa tutkimuksen tulokset.

UEFA:n Social Return On Investment (SROI) -mallinnus kertoo jalkapallon vaikuttavuudesta yhteiskuntaan kokonaistasolla. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, joiden ansiosta suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Jalkapallon vuotuinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa.

Vaikka KOPSEn toiminnan ydin perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimiin, UEFA SROI-mittaus kuitenkin konkretisoi jalkapalloharrastuksen ja -toiminnan merkityksen yhteiskunnalle.

Tutkimuksessa arvon tuottoa arvioidaan sosiaalisten, terveydellisten ja taloudellisten hyötyjen kannalta. Sosiaalisissa hyödyissä arvo perustuu säästöihin erilaisissa sosiaalikuluissa, terveydenhuollon osalta terveyttä edistävien toimenpiteiden tuomana säästönä ja taloudessa arvo on suora vaikutus Suomen taloudelle.

Katso oheisesta esityksestä tarkemmat tiedot mistä arvo muodostuu!

Instagram