Championship

Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Join The Club
Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

Follow Us
Top
 

Mitä maksaa?

Kopsessa pelaamisen kustannukset muodostuvat vuosittaisesta Kopsen seuramaksusta, Palloliiton Pelipassista ja joukkueen keräämästä kuukausittaisista joukkuemaksusta.

Kaikki maksut tulevat Myclub palvelun kautta. Jäsenmaksut laskutetaan helmikuussa tai uuden jäsenen liityttyä seuraan.

JÄSENMAKSUT VUONNA 2024

Perusjäsenmaksu on 170 €. Käytössä ovat alennuskategoriat, joiden mukaan perusjäsenyys on elokuussa aloittavilta 100 €, syyskuussa aloittavilta 90 €, lokakuussa aloittavilta 80 € ja marras- ja joulukuussa aloittavilta laskutetaan vain varsinaisen jäsenmaksun osuus (20 €).

Perhejäsenmaksu on 260 €. Ensimmäisestä perheenjäsenestä maksetaan 170 €, toisesta 90 € ja seuraavista ei makseta mitään. Kaikki perheenjäsenet katsotaan seuran varsinaisiksi jäseniksi, koska perhejäsenmaksun katsotaan sisältävän kaikkien perheenjäsenten varsinaisen jäsenmaksun osuuden (20 €).

Aikuis-, harraste- ja kesäjäsenmaksu 80 €.
Kannatusjäsenmaksu yksityisille 30 €.
Kannatusjäsenmaksu yhteisöille 500 €.

Kaikki edellä mainitut maksut pois lukien kannatusjäsenmaksut sisältävät 20 euroa varsinaista jäsenmaksun osuutta ja loppusumma on toimintamaksua, jolla katetaan seuran toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kuluja.

MUUT MAKSUT

 • Pelipassi on Palloliiton vuosittain määrittelemä lisenssi, joka antaa oikeuden pelata virallisissa otteluissa. Se on pakollinen kaikille nuorille ja ylemmillä sarjatasoilla pelaaville. Hinta on 10–50 euroa vuodessa. Lisenssin mukaan voi ostaa myös vakuutuksen. Tutustu tarkemmin Palloliiton sivuilta.
 • Joukkueen kuukausimaksu, joka kattaa valmentajien palkat ja kenttävuorot
 • Turnaukset ja harjoittelu- sekä pelimatkat maksetaan erikseen
 • Aikuisille hyväksymme myös seuraavat liikuntasetelit: Eazybreak, Edenred, Smartum ja ePassi
Eazybreak


smartum


HUOMIOITAVAA MAKSUISSA EROTESSA SEURASTA

 • Kun pelaaja lopettaa ja ilmoittaa joukkueenjohtajalle eroavansa seurasta, niin pelajaalla on  joukkuemaksujen maksuveloite irtisanoutumiskuukauden ja sitä seuraavan kuukauden osalta. 
 • Jäsenmaksut luodaan kaikille, jotka ovat seurassa kirjoilla vuoden alussa. Jos olet lopettamassa seurassa, niin huolehdi, että lopetusilmoitus on tehty ennen vuodenvaihdetta. Mikäli olet seuran jäsen, kun jäsenmaksut luodaan tammikuussa, niin jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus kuluvalle vuodelle.

In English

The cost of playing in KOPSE consists of the annual KOPSE club fee, the Football Association Passport and the monthly team fee collected by the team.

All payments come through the Myclub service. The membership fees are invoiced in February or when a new member joins the club.

MEMBERSHIP FEES IN 2024

The basic membership fee is € 170. There are discount categories in use according to which basic membership is €100 for those starting in August, €90 for those starting in September, €80 for those starting in October and €80 for those starting in November and December
only the part of the actual membership fee (€20).

The family membership fee is € 260. €170 is paid for the first family member, €90 for the second one and nothing is paid for the following ones. All family members are considered full members of the club, because the family membership fee is considered containing all family members’ share of the actual membership fee (€20).

The adult and hobby membership fee is € 80. (No discounts)

The summer membership fee is € 80. (No discounts)

The support membership fee for individuals is € 30.

The membership fee for companies and organizations is € 500.

OTHER PAYMENTS

 • The game pass is a license defined annually by the Football Association, which gives the right to play in official matches. It is mandatory for all young people and those playing in the upper leagues. The price is 10–50 euros per year. According to the license, you can also buy insurance. Find out more on the Finnish Football Association’s website
 • A monthly team fee that covers coaches ’salaries and field shifts
 • Tournaments and practice and game trips are paid separately.
 • For adults, we also accept the following exercise vouchers: Eazybreak, Edenred, Smartum and ePassi

NOTES ON PAYMENTS WHEN LEAVING THE CLUB

 • When the player quits and informs the team manager that he is leaving the club, the player has a payment charge for team fees for the month of termination and the following month.
 • Membership fees are created for everyone who is registered with the club at the beginning of the year. If you are leaving the club, make sure that the notice of termination is made before the end of the year. If you are a member of the club when the membership fees are created in January, the member is obligated to pay membership fees for the current year.

Instagram