Championship

Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Join The Club
Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

  Follow Us
  Top

  Heidi Saarijärvi Korson Palloseuran uudeksi toiminnan­johtajaksi

  Heidi Saarijärvi aloittaa Korson Pallo­seuran uutena toiminnan­johtajana maanantaina 14.10.2019. Toiminnan­johtajan tehtäviin kuuluu seuran talouden, operatiivisen ja hallin­nollisen toiminnan johtaminen, seuran muiden työn­tekijöiden esi­miehenä toimiminen sekä seuran tiedotus. Kuten aiemmin, seuran urheilu­toiminnan ja valmennuksen johtamisesta vastaa valmennus­päällikkö Sami Vehka­koski.

  Toiminnan­johtajan paikkaa haki useita hyviä hakijoita niin seuran lähi­piiristä kuin seuran ulko­puolelta. Kaksi­vaiheisessa valinta­prosessissa keskeisimpiä valinta­kriteereitä oli seura­toiminnan ymmärrys ja kiinnostus järjestö­toimintaan, talouden johtamisen ja käytännön talous­prosessien osaaminen ja näkemys seuran kehittämi­sestä tulevai­suudessa.

  Heidi on koulutukseltaan filo­sofian maisteri (FM) ja suorittanut myynnin ammatti­tutkinnon (MYAT). Aiempaa työ­kokemusta hänellä on mm. Pää­kaupunki­seudun Kierrätys­keskuksesta ja Meconet Oy:stä. Heidi on kotoisin Korsosta ja on toiminut viimeiset neljä vuotta aktiivi­sesti rahaston­hoitajana KOPSE P10-joukkueessa ja myös vuodesta 2019 KOPSEn hallituksessa.

  Korson Palloseuran hallituksen puolesta,

  Petteri Forssell
  Puheenjohtaja
  Korson Palloseura ry

  Instagram