Championship
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt, dui nec consequat vulputate.
Join The Club
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Follow Us
Top
a

KOPSEN TIEDOTE KORONAVIRUS-EPIDEMIAN AIHEUTTAMISTA POIKKEUSTOIMENPITEISTÄ

Julkaistu 22.3.2020 kello 20:00

Hyvä KOPSEN jäsen, pelaaja tai pelaajan huoltaja!

Koronaviruksen aiheuttama epidemia on vienyt koko maailman poikkeustilanteeseen. Toivomme, että kaikki seuramme jäsenet säilyvät terveinä ja noudattavat viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Jotta voisimme varmistaa, että seuramme säilyy toimintakykyisenä myös poikkeustilanteen päätyttyä, tulee meidän kaikkien yhteisöömme kuuluvien varautua ylimääräisiin ponnisteluihin seuran tulevaisuuden varmistamiseksi. Koronavirusepidemia on keskeyttänyt seuran toiminnan toistaiseksi, ainakin 13.4.2020 saakka. Seuraamme tarkoin tilanteen kehittymistä ja ilmoitamme toiminnan jatkumisesta heti kun se on mahdollista.

Maaliskuun osalta maksuihin ei tule muutoksia. Palloliitto lähtökohtaisesti suosittelee, että kaikki toimintamaksut peritään normaalisti myös poikkeustilanteessa. Missään olosuhteissa seuran ei tarvitse maksaa jo laskutettuja toimintamaksuja takaisin, koska niillä katetaan jo syntyneitä ja väistämättä syntyviä tulevia kuluja.

Olemme poikkeustilanteessa, jonka kestosta kenelläkään ei ole tietoa. Kausi tullaan joka tapauksessa pelaamaan ja tilanne tulee palautumaan normaaliksi kaiken seuran toiminnan osalta jossain vaiheessa. Jotta varmistamme seuran toimintakyvyn ja tulevaisuuden myös jatkossa, emme voi ajaa toimintaamme kokonaan alas. Meidän tulee turvata hallinnon, urheilutoiminnan ja olosuhteiden ylläpidon toimintaedellytykset. Tällä on vaikutuksia niin osa-aikaisten, oman toimen ohella toimivien sekä päätoimisten työntekijöiden työsuhteisiin, ja sen myötä seuran toimintaan myös poikkeustilanteen jälkeen. Tilanteeseen joudutaan reagoimaan mahdollisilla YT-toimenpiteillä, joista on tänään annettu varoitus kaikille seuran henkilökuntaan kuuluville. Näillä mahdollisilla toimenpiteillä pyritään välttämään työ- ja sopimussuhteiden irtisanomiset ja turvaamaan seuran toimintaedellytykset myös jatkossa.

Tilanteen alusta alkaen olemme käyneet keskustelua harjoituspaikkojen maksusta ja niihin tulevista hyvityksistä. Valitettavasti näissä keskusteluissa KOPSE ei ole päässyt halliyhtiöiden kanssa yhteisymmärrykseen. Varmaa on toistaiseksi se, että ainakin maaliskuulta seura joutuu maksamaan kenttävuorot, vaikka niitä ei olla voitukaan hyödyntää. Jatkon osalta neuvottelut ovat käynnissä.

Näistä syistä ja vallitsevan force majeure -tilanteen johdosta kuukausimaksut ovat seurallemme välttämätön tulonlähde, emmekä voi lopettaa niiden laskutusta toimintatauon aikana. Ymmärrämme erittäin hyvin poikkeustilanteen vaikutukset myös pelaajien perheisiin ja arkeen, ja tästä syystä emme tule laskuttamaan koko kuukausimaksuerää, vaikka siihen Suomen Palloliiton ohjeistusten mukaan olisikin tietyin edellytyksin mahdollisuus. Tulemme laskuttamaan jokaiselta pelaajalta pelaajakohtaisen kuukausimaksun poikkeustilanteen aikana. Normaalista toimintamallista poiketen seura lähettää nämä laskut joukkueiden rahastonhoitajan sijaan huhtikuusta 2020 alkaen. Huomioi, että käytät ainoastaan näiden laskujen tili- ja viitenumeroa. Tällä haasteellisella hetkellä seuralle voi halutessaan antaa erityisen tukensa maksamalla suuremman kuukausimaksun alennetun maksun sijaan.

Toiminnasta irtisanoutuminen on mahdollista normaalien peruutusehtojen mukaisesti. Seuran maksuvalmius kuitenkin vaarantuu, mikäli irtisanoutumisten määrä nousee huomattavan korkeaksi, ja tällöin seuralla on mahdollisuus arvioida kuukausimaksujen tasoa tilanteen palattua normaaliksi.

Seura on velvollinen tekemään toiminnan sopeuttamiseen liittyviä ja kustannuksia leikkaavia toimia viivytyksettä. Vastuu seuran toiminnan kustannusten kattamisesta on kuitenkin pelaajilla ja heidän huoltajillaan siihen asti, kunnes kustannuksia leikkaavat toimet alkavat vaikuttamaan.

Haluamme näillä toimenpiteillä turvata paitsi seuran olemassaolon, myös pitää huolta koko seurayhteisöstämme – pelaajista, vapaaehtoisista ja henkilökunnasta. Toivomme ymmärrystänne ja yhteistyötä näinä vaikeina aikoina. Selviämme tästä tilanteesta yhdessä.

Korsossa, 22.3.2020

Korson Palloseuran hallituksen puolesta,

Petteri Forssell
Puheenjohtaja
Korson Palloseura ry