Championship

Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Join The Club
Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

  Follow Us
  Top
  a

  Vuoden 2020 vuosikouksessa hyväksytyt sääntömuutokset

  Seuran vuosikokous 2020 hyväksyi seuraavat muutokset seuran sääntöihin. Muutokset ovat vielä PRH:n käsiteltävinä, mutta kun PRH vahvistaa säännöt, niin seuraavat muutokset tulevat voimaan vuonna 2021.

  • A. JOUKKUEEN LOPETTAESSA SEURASSA
   • Joukkue tekee seuralle toimintansa lopettamisilmoituksen, jossa on kerrottu tarkka lopettamispäivä.
   • Joukkue on velvollinen maksamaan varaamansa kausivuorot ilmoitetusta lopettamispäivästä alkaen vuorojen irtisanomisajan, joka alkaa lopettamispäivästä ja päättyy lopettamispäivää seuraavan kahden täyden kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.
   • Mikäli lopettavan joukkueen kausivuoro saadaan siirrettyä toiselle joukkueelle ennen irtisanomisajan loppua, maksut siirretystä vuorosta päättyvät samana päivänä kun toisen joukkueen vuorot alkavat.
   • Joukkue voi koko irtisanomisajan käyttää niitä vuoroja, joita ei ole siirretty muille joukkueille.
  • B. PELAAJAN LOPETTAESSA SEURASSA
   • Pelaaja ilmoittaa lopettamisestaan seurassa.
   • Pelaaja on velvollinen maksamaan joukkueelle ja seuralle kuluvan ja kahden seuraavan täyden kalenterikuukauden maksut. Maksujen eräpäivät ja suuruudet ovat samat kuin joukkueeseen jäävillä.
   • Mikäli joukkue lopettaa toimintansa, pelaajan maksuvelvollisuus päättyy viimeistään silloin kun joukkueen maksuvelvollisuus päättyy.
   • Pelaaja voi osallistua normaalisti joukkueen toimintaan maksuvelvollisuuden ajan.
  • C. PELAAJAN TULLESSA EROTETUKSI SEURASTA
   • Pelaaja on velvollinen maksamaan joukkueelle ja seuralle maksuja samalla tavalla kuin pelaajan lopettaessa seurasta erottamispäivästä alkaen.
   • Mikäli joukkue lopettaa toimintansa, pelaajan maksuvelvollisuus päättyy viimeistään silloin kun joukkueen maksuvelvollisuus päättyy.