Championship

Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Join The Club
Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

Follow Us
Top

Päivitetyt toimenkuvat ja seuravalmentajan haku

Kopsen työntekijöiden, Toni Tikkasen ja Roosa Laurikaisen, toimenkuvia on päivitetty syksyn aikana. 1.9. alkaen Roosa Laurikainen on seuran junioripäällikkö ja 1.10. alkaen Toni Tikkanen seuran valmennuspäällikkö.

Junioripäällikkö Roosa Laurikainen

Junioripäällikön tehtäviin kuuluu lasten (alle 11-v) jalkapallotoiminnasta vastaaminen, ml. perhefutis, kerhot, päiväkoti- ja kouluvierailut. Junioripäällikkö toimii aloittavan ikäluokan vastuuvalmentajana ensimmäisten kuuden kuukauden ajan ja yhdessä valmennuspäällikön kanssa vastaavat ikäluokkien U6-U11 kausisuunnitelmista sekä leiritoiminnasta. Lisäksi junioripäälliköllä on myös muita, esimerkiksi viestintään liittyviä seuratehtäviä.

Valmennuspäällikkö Toni Tikkanen

Valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu mm. joukkueiden toiminnasta vastaaminen (yhdessä junioripäällikön kanssa); valmentajatutoroinnin ja pelaajatarkkailun osalta painopiste on yli 12 – vuotiaissa joukkueissa ja pelaajissa. Lisäksi valmennuspäällikkö yhdessä vastuuvalmentajien (nuoremmissa ikäluokissa myös junioripäällikön kanssa) laatii joukkueiden kausisuunnitelmat sekä seuraa niiden toteutumista. Valmennuspäällikkö tekee valmentajien kanssa sopimukset sekä osallistuu valmennuskoulutuksen suunnitteluun ja organisointiin. Lisäksi hänellä on muita seuran strategian sekä Suomen Palloliiton Laatujärjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Seuravalmentajan haku

Korson Palloseurassa on auki seuravalmentajan osa-aikainen tehtävä. Seuravalmentajan tehtäviin kuuluu vastuuvalmennus sovituissa joukkueissa sekä kerhotoiminta. Hakuilmoitus kokonaisuudessaan on nähtävissä esimerkiksi Suomen Palloliiton sivuilla
Jos teillä on mielessä tähän sopiva tekijä, niin vinkatkaapa hänelle – tai ehkä olet sellainen itse?

Instagram