Championship

Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.

Join The Club
Korson Palloseura ry (KOPSE) on Itä-Vantaalla toimiva jalkapalloon keskittynyt urheiluseura. Seuran perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa Korsossa ja sen lähialueilla.
Follow Us
Top
a

Taustatietoa liittyen KOPSEN koronatoimenpiteisiin

Julkaistu 2.4.2020 kello 15:30

22.3.2020 julkaisemamme tiedote korona-epidemian poikkeustoimenpiteistä on herättänyt joukon kysymyksiä, joihin tällä viestillä pyrimme vastaamaan.

Jouduimme hankalaan tilanteeseen, kun valtioneuvoston määräyksellä kaikki yli 10 hengen kokoontumiset ja siten joukkuetoiminta kiellettiin. Kielto koskee kaikkia seuran joukkueita ja kerhoja.

Normikauden tapaan seura on hakenut käyttöönsä ja saanut tietyn määrän vuoroja talvi- ja kesäkaudelle määräaikaan mennessä, joka oli ennen alkaneita koronatoimenpiteitä. Nyt näitä vuoroja ei kukaan voi käyttää valtioneuvoksen päätöksen mukaan.

Lähdimme pelaajakohtaisessa maksuratkaisussamme siitä, että laskimme yhteen kaikki käyttövuorotunnit ja niistä aiheutuvat kustannukset, joihin seura on sitoutunut. Normitoiminnassa nämä tunnit jaetaan joukkueille ja seura laskuttaa ne sitten joukkueilta käytön mukaan. Nyt vuoroja ei voida käyttää, mutta niistä tulee seuralle kuitenkin kustannuksia. Kuten jo aikaisemmin olemme ilmoittaneet, olemme käyneet neuvotteluja halliyhtiöiden kanssa kustannuksista, mutta toistaiseksi neuvottelut ovat vielä kesken. Seuran hallinnoiman Kopse Tekonurmi Oy:n Aulis Aktia Areena Jokivarressa on helpoin neuvottelukumppani, mutta siinäkin kentän normiylläpitokustannukset lainanlyhennyksineen ja erityisesti tänä vuonna tuleva isompi määräaikaishuolto ovat kustannuksia, jotka tulevat kuitenkin maksettavaksi. Ulkopuoliset harjoittelupaikat ovat haasteellisimpia ja näistä tuleviin kustannuksiin joudumme siis varautumaan. Neuvottelut vuokrien huojennuksesta jatkuvat, mutta kunnes asiat ratkeavat, kustannuksia kertyy. Neuvotteluissa emme ole yksin vaan yhdessä neljän muun jalkapalloseuran kanssa. Toivomme, että tämä yhtenäinen rintama auttaa neuvottelutavoitteen saavuttamisessa.

Valtioneuvoston ja AVI:n asetukset ja kiellot eivät kiellä yksityisten hallien käyttöä. Mutta meiltä taas on kielletty tilaisuuksien järjestäminen ja tilanne siten on todella hankala. Seurat ovat vuosia sitten tehneet sopimuksia, joissa ei ole pystytty huomioimaan kaikki mahdollisia erityistilanteita ja nyt joudumme elämään näiden sopimuksien kanssa. Mikäli pääsemme halliyhtiöiden kanssa sopimukseen maksujen huojennuksesta, tulee tämä huojennus edelleen välittymään eteenpäin. Helpointa olisi, jos valtioneuvosto määräisi esimerkiksi kaikki yli 3000 neliön sisäliikuntatilat kiinni tartuntatautilain perusteella.

Pandemia-ajan korvausperiaate on, että kustannukset, joista ei päästä eroon jakautuvat kaikille seuran jäsenille tasaisesti. Tätä mallia voisi ajatella niin sanottuna taloyhtiömallina, jossa jokainen joukkue ”saa” yhtä suuren määrän tunteja vastattavakseen, vaikka todellisuudessa joukkue ei saa mitään, koska emme voi järjestää toimintaa. Taloyhtiössä yhtiön yhteiset kulut jaetaan, vaikka kaikki osakkaat eivät saakaan samaa hyötyä esim. hissiremontista. Pieniä eroavaisuuksia tässä mallissa kuitenkin on. Minkään ikäluokan pelaajakohtainen kuukausimaksu ei noussut kuukausittaista joukkuemaksua suuremmaksi ja tästä syystä muutamat nuorimmat ikäluokat maksavat normaalin kuukausimaksunsa verran. Nyt kerättävillä varoilla katetaan siis seuralle kenttävuoroista tulevat juoksevat kulut. Joukkueilta ei tältä ajalta laskuteta kenttävuoroja ja siten joukkueen menot tältä ajalta ovat normaalia pienemmät

Linkki KOPSEN sääntöihin.